Sökning: "Kammarmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Kammarmusik.

 1. 1. Från mikro till macro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jonas Nilsson; [2021-09-22]
  Nyckelord :Komposition; Improvisation; Kammarmusik; Konstnärlig metod; Filosofi; Rhizom; Semiotik;

  Sammanfattning : Författaren undersöker improvisation som en aktivt integrerad metod i komponerandet och framförandet av nyskriven musik. Arbetet tar utgångspunkt i västerländsk, konventionell notation och akustisk kammarmusik i det västerländska, konstmusikaliska idiomet men ämnar utforska och utveckla nya metoder och arbetssätt som möjliggör och främjar ett processuellt och improviserande förhållningssätt till musikaliska idéer under såväl notationsprocessen som framförandet av musiken. LÄS MER

 2. 2. Chrysopoeia : Materialets resonans genom musiken

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :David Tudén; [2020]
  Nyckelord :Utommusikaliskt material; orkester; alkemi; Emanuel Swedenborg; kammarmusik; komposition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det är roligare att spela med andra! : En kvantitativ enkätstudie om klaverlärares arbete med elevers musikaliska samspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Landahl Tove; [2019]
  Nyckelord :musical interaction; group lessons; quantitative method; positivism; music school; musikaliskt samspel; gruppundervisning; kvantitativ metod; positivism; kulturskolan;

  Sammanfattning : Flera av de pianostuderande jag mött, inklusive mig själv, spelade aldrig kammarmusik innan gymnasiet eller musikhögskolan. Det har fått mig fundera över i vilken omfattning klaverstu-derande elever vid kultur- respektive musikskolor deltar i musikaliska samspel. LÄS MER

 4. 4. Johannes Brahms sonat i F-moll op. 120 no. 1 : ett verk för viola eller klarinett?

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Karin Petersdotter Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Brahms; viola; kammarmusik; stråkteknik; strängväxlingar; dubbelgrepp; utgåvor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. KAMMARMUSIK AV JOSEPH RHEINBERGER : EN STUDIE KRING KONSERT (SUITE) OP.149 FÖR VIOLIN, CELLO OCH ORGEL

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Tetyana Gamar; [2015]
  Nyckelord :J. G. Rheinberger; registrering; samspel; kammarmusik; orgel; orgelmusik;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om min instudering av Joseph Rheinbergers Konsert (Suite) för violin, cello och orgel. Förutom en kort biografi över Rheinberger och en översikt över hans kammarmusik behandlas olika aspekter på kammarmusikaliskt spel som t. ex. tempoval och frågor rörande artikulation och intonation. LÄS MER