Sökning: "intersektionalitet mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden intersektionalitet mänskliga rättigheter.

 1. 1. Skildringen av den våta fittan: En granskning av amerikanska reaktioner på raplåten WAP

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedda-Louise Birgersson Wagner; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; hiphop; intersektionalitet; Cardi B; Megan Thee Stallion; sexualitet; USA; Law and Political Science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I augusti 2020 släpper de kvinnliga hiphopartisterna Cardi B och Megan Thee Stallion låten WAP (Wet Ass Pussy). Låtsläppet blir internationellt uppmärk- sammat och låten blir debatterad utifrån det sexuellt explicita språk som används. LÄS MER

 2. 2. Sextortion : ett korruptionsperspektiv

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Danissa Lillo Fuentes; [2021]
  Nyckelord :Sextortion; intersectionality; corruption; Sida; Need Greed corruption theory; Sextortion; intersektionalitet; korruption; Sida; Need Greed korruptionsteori;

  Sammanfattning : Sextortion is a gendered form of corruption that takes place when those trusted with power abuse it, to sexually take advantage of those dependent on that power. This type of crime has long been anonymous but it is gaining importance through reports, studies and awareness actions by well-known international organizations. LÄS MER

 3. 3. Mot ett intersektionellt förhållningssätt till våld mot kvinnor? En begreppsanalys av rapporter från UN Special Rapporteur on Violence against women

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annie Fingal; [2020]
  Nyckelord :Våld mot kvinnor; könsbaserat våld; mänskliga rättigheter; UN Special Rapporteur on violence against women; intersektionalitet; diskriminering; ojämlikhet; Social Sciences; Law and Political Science; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen innehåller en analys av rapporter från FN:s särskilda rapportörer om våld mot kvinnor, UN Special Rapporteur on violence against women. Sedan 1994 har det funnits ett mandat för en särskild rapportör som utreder våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Jämlikhet i Agenda 2030 - En analys om hur agendan behandlar personer som tillhör flera minoritetsgrupper

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnea Halvarsson; [2020]
  Nyckelord :Multipel minoritetsgrupp tillhörighet; Agenda 2030; intersektionalitet; ekonomiska; sociala och kulturella rättigheter; idealteori och mänskliga rättigheter; Philosophy and Religion; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personer som tillhör flera minoritetsgrupper tenderar att uppleva en speciell typ av diskriminering och utanförskap. Det är ett problem som uppmärksammats genom det så kallade intersektionella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Etnisk diskriminering på svenska arbetsplatser : En kvalitativ intervjustudie avseende upplevd diskriminering på svenska arbetsplatser i koppling till etnisk tillhörighet

  Magister-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maria Refai; [2019]
  Nyckelord :Discrimination; Ethnicity; Swedish workplaces; Intersectionality; Othering; Diskriminering; Trakasserier; Kränkningar; Etnisk tillhörighet; Arbetsplats; Intersektionalitet; Andrafiering;

  Sammanfattning : In this study, five young and highly educated individuals' perceived ethnic discrimination at their respective workplaces, has been examined. Furthermore, the individuals' reactions and actions, as well as their perception of their colleague’s behavior during the discrimination situations, have been examined. LÄS MER