Sökning: "Karin Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Karin Berggren.

 1. 1. Är det på riktigt, så blir det viktigt : Undervisningsdesign för relevans i teknikkurs för årskurs 7, och elevernas respons på resultatet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karin Berggren; [2020]
  Nyckelord :pedagogik; relevans; motivation; teknik; programmering; årskurs 7; Keller’s ARCS-model for motivational design;

  Sammanfattning : Våren 2020 genomförde pedagoger från 2047 Science Center (2047) undervisning i teknik i grundskolor i Falu Kommun. Ämnet för insatsen var automatisering, programmering och dess påverkan på individ och samhälle och riktades till elever i årskurs 7. LÄS MER

 2. 2. Lärarlönelyftet - En studie om genomförandet och upplevelsen av lärarlönelyftet i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karin Tjäder Berggren; [2018-01-18]
  Nyckelord :pay for performance; fairness; organizational justice; sensmaking;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to investigate the experiences of lärarlönelyftet (increasedwages for teachers) and how it can be understood in relation to fairness. Lärarlönelyftet is agovernment initiative aimed at increasing teachers' salaries, thus targeting particularly skilledteachers with the ability to develop teaching methods. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder till patienter med substansmissbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sara Berggren; Karin Berglund; [2018]
  Nyckelord :nurse; nurses; attitudes; substance abuse; sjuksköterska; sjuksköterskor; attityd; substansmissbruk;

  Sammanfattning : Introduktion: Olika berusningsmedel har brukats av människan i tusentals år. Användandet är idag utbrett och cirka 900 000 personer i Sverige beräknas ha ett beroende eller missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel. LÄS MER

 4. 4. ”Det är svårt att få till vila här – vi måste ju göra vårt jobb också” Betydelsen av vila och sömn för intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Berggren; Emma Gullman; [2017-08-09]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdspatienter; vila; sömn; intensivvårdssjuksköterska; Critical care; intensive care patients; rest; sleep; critical care nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är svårt kritiskt sjuka har många gånger ingen ytterligare förmåga att hantera den utsatthet och exponering som medföljer intensivvård. Intensivvårdspatienter lider ofta av brist på sömn och vila vilket är besvärande då sömnbrist kan leda till både fysiska och psykiska komplikationer vilka förlänger lidande och återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Utomhusmiljöns betydelse för barns sociala relationer och möjligheter till lärande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande; Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sofia Engström; Ulrika Berggren; [2015]
  Nyckelord :preschool; children; outdoor environment; learning; social relations; Förskola; barn; utomhusmiljö; lärande; sociala relationer;

  Sammanfattning : The aim of our study is to understand the importance of the preschool outdoor environment for children’s social relations and possibility of learning.   We have the following issues in our study;In what way can the preschool outdoor environment and children’s social relations contribute to children’s possibility of learning?In what way do the preschool teachers reason about how their preschool outdoor environment have significance on children’s social relations?In what way do the preschool teachers reason about their own importance as preschool teachers in the preschool outdoor environment and how their preschool outdoor environment can contribute to children’s possibility of learning?The central theoretical assumption in the present study is the social culture theory. LÄS MER