Sökning: "Komplicerad sorg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Komplicerad sorg.

 1. 1. Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn som har diabetes typ 1. : en litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Karlsson; Kemgren Frida; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; barn; föräldrar; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom. Medicinskt finns det inget botemedel utan endast läkemedel som kan hålla sjukdomen under kontroll. Det blir allt vanligare att barn insjuknar i diabetes typ 1. Sjukdomen är både komplicerad och allvarlig. LÄS MER

 2. 2. Stagnation och rörelse : Psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter av hinder och hjälpsamma psykoterapeutiska interventioner vid komplicerad sorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Christina Ling; Lena Ekberg; [2020]
  Nyckelord :komplicerad sorg; prolonged grief disorder; sorgebearbetning; sorgeprocess; psykoterapeutiska interventioner;

  Sammanfattning : Tio psykodynamiskt inriktade legitimerade psykoterapeuter har intervjuats i syfte att undersöka vilka faktorer som bidrar till att komplicerad sorg utvecklas och vilka psykoterapeutiska interventioner som är hjälpsamma vid komplicerad sorg. I en tematisk analys framkom att komplicerad sorg innebär att den rörelse som finns i en normal sorgeprocess stannat upp och att de interventioner som terapeuterna beskriver syftar till att få igång en rörelse igen och som i sin tur leder till integrering av den som man förlorat, av den händelse man varit med om samt att ny mening och ny identitet skapas av detta. LÄS MER

 3. 3. Leva med Multipel skleros : En analys av narrativer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Johansson; Jacob Lundberg Halonen; [2020]
  Nyckelord :Blogs; Experiences; Health; Multiple sclerosis; Well-being; Bloggar; Hälsa; Multipel skleros; Upplevelser; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är den vanligaste demyeliniserande sjukdomen att drabba centrala nervsystemet. Sjukdomens symtom och förlopp är individuella och varje person kräver olika former av behandling och stöd för att uppleva hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevda behov av stöd i palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefin Moell; Michaela Rooslien; [2019]
  Nyckelord :Palliativ vård; Närstående; Socialt stöd; KASAM; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård vilar på fyra hörnstenar, varav en är närståendestöd. Det kan vara en omvälvande och påfrestande process att som närstående vara en del av palliativ vård då situationen ofta kantas av oro, ångest, rädsla och isolering. LÄS MER

 5. 5. "Music provided a place of intimacy and trust. It goes where words alone cannot." : en litteraturstudie om sorgeprocesser och musikterapi

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Gabriella Starenvik Curman; [2016]
  Nyckelord :musikterapi; sorg; sorgbearbetning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att genom litteraturstudier undersöka hur man som musikterapeut möter människor som drabbats av förlust och sorg. Frågeställningarna har fokuserat på hur musikterapeuter arbetar med människor i sorg, på vilket sätt musikterapi kan hjälpa till i sorgearbetet och vad som är hjälpsamt i den musikterapeutiska processen. LÄS MER