Sökning: "Korstryck"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Korstryck.

 1. 1. Rektors styrning och ledning; frirum och korstryck : - Att organisera för samarbetet mellan fritidshem och grundskola

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Carina Mokvist Koutakis; [2020]
  Nyckelord :Headteacher; Leisure-time Centre LtC ; Collaboration; Governance and Management; School Leadership; Scope for Action; Conflicting Pressure; School Culture; Culture Analysis; School Improvement; rektor; fritidshem; samarbete; styrning och ledning; skolledarskap; frirum; korstryck; skol- kultur; kulturanalys; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om rektors styrning och ledning när hen organiserar samarbetet mellan fritidshemmet och grundskolan. Frågor som ställs fokuserar hur frirum nyttjas och hur korstryck hanteras.  Tidigare studier visar att rektors styrning och ledning, liksom undervisningens kvalitet, behöver utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Rektorns pedagogiska ledarskap : En kvalitativ studie inom grundskolan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Oliwer Edberg; Nellie Fors Vilminko; [2019]
  Nyckelord :Grundskolerektor; ledarskap; pedagogiskt ledarskap; ramfaktorteorin; styrdokument; utbildningschef;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om svenska grundskolerektorer och deras pedagogiska ledarskap. Syftet är att bringa klarhet till begreppet pedagogiskt ledarskap samt undersöka hur rektorer upplever utövandet av det pedagogiska ledarskapet i realiteten. LÄS MER

 3. 3. ”Det är både uppåt, nedåt, framåt och åt sidan” : En intervjustudie om mellanchefers komplexa förutsättningar i organisationen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Klasson; Christoffer Thulin; [2019]
  Nyckelord :Mellanchef; konsult; krav; resurs; korstryck;

  Sammanfattning : Att bli ledd och hantera krav uppifrån och att samtidigt vara ansvarstagande och leda underställda är den svårighet som mellanchefer handskas med i sitt vardagliga arbete. Rollen som mellanchef befinner sig i ett mittenled som belastas av påtryckningar uppifrån, nerifrån, inifrån och utifrån organisationen. LÄS MER

 4. 4. Rektor som demokratibedömare : Rektorers strategiska beslutsfattande och förhållningsättangående politiska partier i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Albin Hellström; [2018]
  Nyckelord :Rektor; politiska partier; korstryck; värdegrund; värdekonflikter;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and describe how principals in Swedish schools handle the issue concerning the participation of political parties. I want to find out a) What factors are the most  important  accordning  to  principals  when  deciding  if  political  parties  and/or  political  youth associations should be allowed in to schools or not? What are their positions on the issue? b) What does  the  process  look  like  when  schools  decide  to  invite  political  parties  and/or  political  youth associations? Who is responsible for inviting the politicians? c) How do principals view the new addition to the school law? How will it affect their work situation in the future?The study is qualitative and based on semi-structured interviews with seven principals from different schools in and around central Sweden. LÄS MER

 5. 5. När det drar från alla håll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Sterner; Franziska Lagervret; [2018]
  Nyckelord :cross pressure; qualitative; thematic analysis; human service organization; new public management; child and adolescent psychiatry; professional bureaucracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Human serviceorganisationsföreträdare hanterar flera, inte sällan motsträviga, viljor samtidigt och balanserar dem i relation till sin profession. Detta har tidigare beskrivits i termer av att utsättas för ett korstryck och har bland annat studerats bland sjuksköterskor och lärare. LÄS MER