Sökning: "Läroboksanalys matematik"

Visar resultat 16 - 19 av 19 uppsatser innehållade orden Läroboksanalys matematik.

 1. 16. Vad innehåller läroboken i matematik? : en läroboksanalys för årskurs 3 med fokus på skriftliga räknemetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Anna Flink; Johanna Krans; [2012]
  Nyckelord :strategi; styrdokument; skriftliga räknemetoder; läroböcker; läromedelsanalys; begrepp;

  Sammanfattning : SammanfattningUndervisningen i matematik är starkt beroende av läroböcker. Tidigare granskades läroböcker av staten, men i samband med decentraliseringen av skolan avskaffades denna granskning.Läroböckernas innehåll och upplägg skall styras av styrdokument och kursplaner. Detta inger en stark tilltro till läroböckernas tillförlitlighet. LÄS MER

 2. 17. Samtalets roll i matematikundervisningen : Analys av läroböcker och lärarhandledningar i matematik för skolår 4

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Cathrine Gruveström; Maria Ericsson; [2008]
  Nyckelord :kommunikation; lärobok; läroboksanalys; läromedelsanalys; matematiksamtal;

  Sammanfattning : Matematiksamtal är en viktig del i undervisningen där de bidrar till att öka elevernas förståelse och självständiga tänkande, vilket flera studier visar. Forskningen uppmärksammar dock att samtalets utrymme har minskat i matematikundervisningen och att det tysta, individuella arbetssättet har ökat. LÄS MER

 3. 18. Matematikboken – betydelse och kvalité : En studie av matematikbokens betydelse för elevers resultat i matematik samt utvärdering av matematikböckers kvalité

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anders Sundholm; [2008]
  Nyckelord :Mathematics textbooks; textbook evaluation; project 2061; mathematics education; achievement in mathematics; teaching mathematics; Matematikbok; läromedelsanalys; läroboksanalys; matematikresultat; project 2061; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Det verkar råda stor konsensus om att matematikundervisningen är viktig för att Sverige skall kunna hävda sig och kunna konkurrera i en global värld. Samtidigt visar det sig att eleverna i allt större utsträckning har svårt att nå målen för undervisningen. LÄS MER

 4. 19. Lärobokens roll i matematikundervisningen. : Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier vid introduktion av algebra.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Thornér; [2005]
  Nyckelord :Education; van Hiele; textbook analysis; text analysis; mathematical education; mathematics didactics; algebra; Pedagogik; van Hiele; läroboksanalys; textanalys; matematikundervisning; matematisk didaktik; algebra;

  Sammanfattning : Detta arbete är en textanalys av hur några svenska läroböcker i matematik introducerar algebra speglat i van Hieles teorier om tankenivåer vid inlärning. Van Hieles teorier poängterar språket som kunskapsbärare i matematik vilket går som en röd tråd genom analysen. Generellt börjar läroböckerna på van Hieles tankenivå 3. LÄS MER