Sökning: "Läroboksanalys matematik"

Visar resultat 16 - 20 av 21 uppsatser innehållade orden Läroboksanalys matematik.

 1. 16. Läroboken- ett komplement i matematikundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Delbanco; Banafsheh Dana; [2015]
  Nyckelord :lärobok; läroboksanalys; läromedel; matematik; matematikdidaktikämnet; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka för och nackdelar det finns med att låta läroboken i matematik styra undervisningen. Vi vill också få en bild av om det skulle vara möjligt att i matematikundervisningen helt eller delvis frigöra sig från läroboken. LÄS MER

 2. 17. Introducering av bråk : - en läroboksanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Voxlin; Mia Philipsson; [2013]
  Nyckelord :Matematiklärobok; textanalys; lärande; samarbete; bråk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka spår av den sociokulturella teorin, med fokus påsamarbete och vilken gång lärandet har, som vi kan finna i matematikböcker för de yngreåldrarna. Vi har analyserat fyra läroböcker i matematik och fokuserat på avsnittet då eleverna förförsta gången möter bråk. LÄS MER

 3. 18. Vad innehåller läroboken i matematik? : en läroboksanalys för årskurs 3 med fokus på skriftliga räknemetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Anna Flink; Johanna Krans; [2012]
  Nyckelord :strategi; styrdokument; skriftliga räknemetoder; läroböcker; läromedelsanalys; begrepp;

  Sammanfattning : SammanfattningUndervisningen i matematik är starkt beroende av läroböcker. Tidigare granskades läroböcker av staten, men i samband med decentraliseringen av skolan avskaffades denna granskning.Läroböckernas innehåll och upplägg skall styras av styrdokument och kursplaner. Detta inger en stark tilltro till läroböckernas tillförlitlighet. LÄS MER

 4. 19. Samtalets roll i matematikundervisningen : Analys av läroböcker och lärarhandledningar i matematik för skolår 4

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Cathrine Gruveström; Maria Ericsson; [2008]
  Nyckelord :kommunikation; lärobok; läroboksanalys; läromedelsanalys; matematiksamtal;

  Sammanfattning : Matematiksamtal är en viktig del i undervisningen där de bidrar till att öka elevernas förståelse och självständiga tänkande, vilket flera studier visar. Forskningen uppmärksammar dock att samtalets utrymme har minskat i matematikundervisningen och att det tysta, individuella arbetssättet har ökat. LÄS MER

 5. 20. Matematikboken – betydelse och kvalité : En studie av matematikbokens betydelse för elevers resultat i matematik samt utvärdering av matematikböckers kvalité

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anders Sundholm; [2008]
  Nyckelord :Mathematics textbooks; textbook evaluation; project 2061; mathematics education; achievement in mathematics; teaching mathematics; Matematikbok; läromedelsanalys; läroboksanalys; matematikresultat; project 2061; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Det verkar råda stor konsensus om att matematikundervisningen är viktig för att Sverige skall kunna hävda sig och kunna konkurrera i en global värld. Samtidigt visar det sig att eleverna i allt större utsträckning har svårt att nå målen för undervisningen. LÄS MER