Sökning: "Lisa Dahlin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Dahlin.

 1. 1. Occurrence of antibiotic resistant Staphylococcus aureus in pigs in smallholder farms in Lira, Uganda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Dahlin; [2020]
  Nyckelord :antibiotic resistance; Uganda; Staphylococcus aureus; MRSA; pigs; swine;

  Sammanfattning : According to the United Nations (World Health Organization in particular) and the European Union, antibiotic resistance has become an enormous public health issue. Both veterinary and human medicine, and thus animal and human welfare, are at stake. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a well-known variant of the common bacterium S. LÄS MER

 2. 2. Ljudupplevelser : en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filippa Dahlin; Lisa Berglind; [2018]
  Nyckelord :ljudlandskap; sonisk; ljudinstallation; Amphoux; ljudpromenad; hierarki; offensiv;

  Sammanfattning : Ljud spelar en viktig roll för den totala upplevelsen av en plats. I och med det helhetsperspektiv vi som landskapsarkitekter anlägger på upplevelsen av levnadsmiljön, spelar ljudet således en viktig roll. Efter att länge ha varit eftersatt, har ljud sakta börjat få mer fokus inom landskapsarkitektur. LÄS MER

 3. 3. Diapaus : en uråldrig strategi med en framtida roll?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Dahlin; [2017]
  Nyckelord :diapaus; fördröjd implantation; blastocyst; mink; mus; rådjur;

  Sammanfattning : Rådjur, mink och mus är tre däggdjursarter som alla tre har förmågan att fördröja sin avkommas utveckling. Detta sker genom en strategi som kallas diapaus och infaller innan det tidiga embryot, blastocysten, implanteras i livmoderslemhinnan. LÄS MER

 4. 4. Anpassningsförmåga i Uppsala kommuns översiktsplanering : En kvalitativ studie med autonoma fordon som exempelfall

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Niklas Dahlin; Lisa Borggren; [2017]
  Nyckelord :urban resilience; path dependency; densification; urban sprawl; autonomous vehicles; urban resiliens; stigberoende; förtätning; utglesning; autonoma fordon;

  Sammanfattning : This qualitative study examines urban resilience of Uppsala municipality’s urban planning, considering “disturbances” such as new technologies. With concepts of urban resilience, such as adaptability and theory around path dependency the planning process of the comprehensive plan of Uppsala is analysed. LÄS MER