Sökning: "MAX GUSTAFSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden MAX GUSTAFSSON.

 1. 1. Hur kan processorienterade tjänsteföretag förbättra sin inre effektivitet : En fallstudie vid OKQ8 Shared Service

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Gustafsson; Pontus Nygren; Max Östberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kampen mellan defensiva och offensiva fotbollsspelare : En kvantitativ studie som undersöker samband mellan spänst och acceleration/snabbhet hos defensiva och offensiva fotbollsspelare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tobias Karlsson; Simon Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Spänst; acceleration; snabbhet; Counter movement test; fotboll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll är väldens största sport med cirka 240 miljoner utövare i över 200 länder. För en fotbollsspelare är spänst ocksåav största vikt för att kunna hävda sig påplanen. Enligt tidigare studier finns det ett samband mellan att ha individerna med en god spänst även var snabba och hade en bra acceleration. LÄS MER

 3. 3. Kan supplementering med omega 3 förbättra syreupptagningsförmågan hos idrottare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonna Gustafsson; Maria Bohlin Nygren; [2015-06-26]
  Nyckelord :supplementering; omega 3; syreupptagningsförmåga; idrottare;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Does supplementation with omega 3 improve oxygen uptake among athletes?Author: Jonna Gustafsson and Maria Bohlin Nygren Supervisor: Frode Slinde Examiner: Ingrid Larsson Programme: Programme in dietetics, 180/240 hp Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hp Date: May 26, 2015Background: Previous research has shown that omega 3 fatty acids may improve cardiovascular functions by decreased aggregation and increased red blood cell deformability. This produces an increased blood flow and could have a potential effect on oxygen uptake. LÄS MER

 4. 4. Självspelande air-hockeyspel

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Emeric Bergendal; Max Ganelius; Jacob Gustafsson; Niclas Hellberg; Joakim Hesselgren; Jonathan Karlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Studie av reaktivt effekt

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Elektroteknik; reaktiv effekt;

  Sammanfattning : Den här rapporten är en analys av reaktiv effektförbrukning från två anläggningar i Karlstad, Heden och en nätstation som kallas T375. Med rapporten vill jag skapa en bättre förståelse för hur den reaktiva effektförbrukningen ser ut i elnätet och hur den påverkar kunden. LÄS MER