Sökning: "Mikaela Blomgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mikaela Blomgren.

 1. 1. KLIMATBUDGET - En analys av preferenser mellan konsumtion av flygresor, bilresor och nötkött

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Mikaela Blomgren; Janina Öberg Berggren; [2019-09-25]
  Nyckelord :Climate budget; carbon dioxide budget; sustainability; willingness to pay; preferences;

  Sammanfattning : Air transport, car transport and consumption of food are three factors that affect the climate, factors that can be changed by an individual’s decisions. By using a web survey, this study aims to evaluate preferences between being able to travel by airplane, travel by car to work or school as well as consuming beef, which is a big climate burden within our diet. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogen - en superhjälte : En studie om vad arbetsgivare i tjänsteannonser söker hos specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Mikaela Blomgren Fridén; Hanna Larsson; [2016]
  Nyckelord :Specialpedagog; specialpedagogik; yrkesroll; uppdrag; identitetsproblematik; samverkan; en skola för alla; maktstruktur; examensordning; styrdokument; specialpedagogens kommunikativa uppdrag; socio-kulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tjänsteannonser för specialpedagoger, i syfte att ta reda på hur specialpedagogens roll och uppdrag beskrivs i dessa. Likaså vilka egenskaper och kompetenser som efterfrågas, och hur dessa överensstämmer med examensordningen för specialpedagogexamen. LÄS MER

 3. 3. Får barn skapa hur de vill? Hur pedagoger i förskolan tänker kring bildskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Mikaela Blomgren; Jenny Hsu; [2010]
  Nyckelord :bildpedagogik; reggio emilia; estetisk verksamhet; förskola; skapande;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Skapande verksamhet är vanligt förekommande i förskolan, vilket Läroplanen för förskolan, LpFö-98, förespråkar för att främja lärandet. Bild och andra former av skapande är viktigt i barns liv och utveckling. Det är dock i processen och det fria skapandet, där barnen samspelar med andra, det främsta lärandet sker. LÄS MER