Sökning: "Mina Öberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mina Öberg.

 1. 1. Läslyftets betydelse för lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Öberg; [2017]
  Nyckelord :Critical literacy; elevers utveckling; Kollegialt lärande; lärares utveckling; Läslyftet; läsutveckling; sociokulturella perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning är att få kunskap om läslyftets betydelse för lärare och elever. De frågor som ställs är: • Vilken påverkan har Läslyftet haft för lärarens utveckling av undervisningen? • Vad anser lärarna har påverkat elevernas läsutveckling? • Vilken skillnad har lärarna sett på elevernas läsutveckling mellan klasser och årskurser som ingått och inte ingått i Läslyftet? För att kunna besvara mina frågor har jag genomfört en kvalitativ studie genom intervjuer med sex lärare som undervisar i svenska i årskurser F-6. LÄS MER

 2. 2. På tal om form : Hur skapar man ett verbalt moodboard?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Olivia Öberg; [2016]
  Nyckelord :design; design process; product design; design aesthetics; synesthesia; ideasthesia; senses; design; designprocess; produktdesign; formgivning; formspråk; inredning; synestesi; ideastesi; sinnen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur språket kan hjälpa att beskriva den kvalitet hos en produkt som utgör dess identitet, det som ligger inbäddat i formspråk och det en designer gör när hen ger form. För detta har jag tagit avstamp i forskning kring de neurologiska fenomenen synestesi och ideastesi vilka hjälper oss översätta abstrakta koncept sinnen emellan. LÄS MER

 3. 3. Formativ NO-undervisning. En studie om NO-undervisning i skolår F-5

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Öberg; [2011-05-20]
  Nyckelord :formativ; NO-undervisning; undervisning; naturorienterande; summativ; utvärdering; förtest;

  Sammanfattning : SyfteEn utgångspunkt för hela uppsatsen är att lära mig mer om formativ utvärdering (kontinuerlig framåtsträvande utvärdering/reflektion) som undervisningsmetod. Min avsikt blev därför att studera om det fanns några kopplingar till lärares bakgrund/ arbetsförutsättningar (lärarens engagemang för ämnesinnehållet, planeringsrutiner inkl. LÄS MER