Sökning: "Musikhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Musikhistoria.

 1. 1. Den provokativa musiken: Förhållandet mellan musik och politik sett genom Hindemiths opera och symfoni Mathis der Maler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Svante Daneklev Wold; [2022]
  Nyckelord :Hindemith; Nazityskland; 1930-talet; Symfoni; Opera; Mathis der Maler; Musik och politik; Musikhistoria; Censur; Nazi Germany; 1930s; Symphony; Music and Politics; Music History; Censorship; Performing Arts;

  Sammanfattning : Musikens roll i samhället är ständigt ämne för diskussion. Den har sett olika ut genom tiderna och under perioder har musiklivet blivit hårt reglerat från politiskt håll. LÄS MER

 2. 2. Genuskonstruktion inom musihisitorisk kurslitteratur : En kritisk diskursanalys av musikhistoriska läromedel inom högre utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sigge Vestman; [2021]
  Nyckelord :Genus; Läromedelsanalys; Diskursanalys; Intersektionalitet; Musikhistoria; Jämställdhet;

  Sammanfattning : Kvinnliga kompositörer och musikers plats i musikhistorien har varit och är en komplicerad fråga. Inte bara antalet kvinnor, men även sättet som kvinnor beskrivs kan bidra till oönskade effekter inom lärarutbildningen och den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. MUSIKUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLA Från musiklärarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anastasiia Bila; [2020-01-07]
  Nyckelord :Musikundervisning; grundskolan; intervju; ramfaktorer; proximala utvecklingszonen ZPD Vygotskij;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i grundskolan tolkar sitt uppdrag och utformar musikundervisning till stöd för elevers lärande. Teori: De teoretiska perspektiv som examensarbetet utgår från är ramfaktorteorin samt det teoretiska begreppet, den proximala utvecklingszonen av Vygotskij, ska vidare används i studien som analysverktyg utifrån resultat i undersökningen. LÄS MER

 4. 4. -Varför spelar vi den här låten? : Om ensemblespel och dess repertoar i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Evelina Öqvist; [2020]
  Nyckelord :repertoire; ensemble; experiences; selection; canon; repertoar; ensemble; erfarenheter; urval; kanon;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med en pragmatisk ansats beskriva och diskutera hur och på vilka grunder behöriga musiklärare väljer repertoar till ensemblespel i årskurs 7 - 9. Genom att beskriva och tolka fyra musiklärares erfarenheter genom innehållsanalys av semi-strukturerade intervjuer kunde studiens resultat presenteras. LÄS MER

 5. 5. Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Håkan Sandh; [2019]
  Nyckelord :Music; music school; drama; visual art; dance; School of Arts; history; ideology; bildung; Musik; musikhistoria; musikskola; kulturskola; historia; ideologi; bildning;

  Sammanfattning : In the years around 1950 the first Music Schools – organized by the municipalities – started in Sweden. They were a result of local initiatives. They were not a part of the national school system. Instead their focus was on creating opportunities for children to learn to play an instrument in their spare time. LÄS MER