Sökning: "Newsmill"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Newsmill.

 1. 1. Puff the Magic Dragon - Om cannabis, legalisering och kriminalisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Henrik Guthammar; [2013]
  Nyckelord :drug policy; Sweden; cannabis; criminalization; harm-reduction; legalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the following studie, the purpose was to, with a social constructionist and discourse analytic approach highlight the arguments within the debate regarding the criminalization or legalization of cannabis. This studie also aimed at showing what kind of research is being used to further the cause of the arguments at hand. LÄS MER

 2. 2. En sekulär Lucia? : En argumentationsanalys av debatterna kring det svenska skolväsendets förhållningssätt till religiösa institutioner och traditioner under åren 2011-2012

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Josefin Erlandsson; [2013]
  Nyckelord :Secularisation; Education; Sweden;

  Sammanfattning : On the 1st of July 2011 a new education act was carried out, which elucidate that all education in course of a public principal shall be non-denominational. In relation to this a public debate about the educational system's policy toward religious institutions, particularly the earlier nation church Svenska Kyrkan, and religious traditions burst out. LÄS MER

 3. 3. Tro och Vetenskap : Intelligent Design på Newsmill 2010-2012

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Mattias Ericsson; [2013]
  Nyckelord :Tro; vetenskap; intelligent design; kreationism; Newsmill; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera debatten som tog plats på hemsida Newsmill åren 2010och 2012 om intelligent design. Fokusen i själva textanalysen är en argumentationsanalys somtillsammans med kritisk diskursanalys skall utröna och förstå den maktförskjutning som går attfinna inom diskursen. LÄS MER

 4. 4. Newsmill och PK-maffian : Newsmill som arena för debatt i en deltagardemokratisk process

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Felix Öhlén; Emina Pavlovic Svensson; [2012]
  Nyckelord :Newsmill; medborgarjournalistik; offentlighet; demokrati; deliberation; antagonism; agonism;

  Sammanfattning : Den opinionsbildande debattsidan Newsmill har anklagats i etablerad media för att vara en samlingsplats för högerradikala reaktionärer så väl som ett konkret hot mot demokratin. I huvudsak vilar anklagelserna på Newsmills funktion som en plats för medborgarjournalistiskt initiativ. LÄS MER

 5. 5. Genushysteri : Feministiska stereotyper i svensk debatt 2009 till 2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helena Bohlén; [2012]
  Nyckelord :Feminism; stereotyper; social identitet; utgrupp; begrepp;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka stereotyper om feminism och feminister som förekom i opinionsartiklar i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och på debattsidan Newsmill.se från och med 1 januari 2009 till och med 23 november 2011. Kriterierna var att skribenten tar avstånd från feminism och detta ska ske i artikeln i fråga. LÄS MER