Sökning: "Omsorgsetiskt perspektiv."

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Omsorgsetiskt perspektiv..

 1. 1. Omsorg i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Katrine Andersson; My Arléus; [2021]
  Nyckelord :Children; Care; Care ethics; Care ethics perspective; Preschool; Preschool teachers.; Barn; Förskola; Förskollärare; Omsorg; Omsorgsetik; Omsorgsetiskt perspektiv.;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskriver hur omsorgen ska prägla miljön sombarnen kommer befinna sig i under en stor del av sina första levnadsår. Omsorgen iförskolan ska både uppmuntra och stärka barnens emotionella utveckling samtidigt somde ska utveckla sociala kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Integritet, vad är det? - En kvalitativ studie om pedagogers perspektiv på barns integritet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hugo Lowgren; Therese Persson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Kroppslig integritet; Omsorg; Pedagog; Personlig integritet; Strategier;

  Sammanfattning : De större barngrupperna och de ökade kraven på förskolepedagoger kan göra det svårare att möta varje barns omsorgsbehov. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur pedagoger förstår och resonerar om barns kroppsliga och personliga integritet samt vilka strategier de använder sig av för att respektera varje barns integritet. LÄS MER

 3. 3. Exkludering utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Hidajet Maksuti; [2020]
  Nyckelord :barn; bekräftelse; dialog; exkludering; förhållningssätt; förskollärare; omsorg; pedagog; uppmärksamhet; ömsesidighet.;

  Sammanfattning : Abstract Förskolans läroplan (2018) betonar att alla barn ska ges möjlighet att delta, utifrån egna förmågor och förutsättningar, i gemensamma lekar. Arbetslaget i förskolan ska vara närvarande för att uppmärksamma faktorer som begränsar leken. LÄS MER

 4. 4. Se mig! Se mig! Jag vill också bli inkluderad!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Bruno; Josefin Lillsjö; [2020]
  Nyckelord :Individuella behov; Pedagogens förhållningssätt; Trygghet; Utveckling och lärande; Educare;

  Sammanfattning : Hur kan verksamma pedagoger i förskolan arbeta för att synliggöra och bemöta varje barns individuella behov samtidigt som man ska förhålla sig till barngruppen som helhet? Och hur säkerställer vi att varje barns individuella behov tillgodoses? Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar det finns i förskolan för att se varje barn och möta deras individuella behov för att verksamma pedagoger ska kunna ge alla barn lika möjligheter till utveckling och lärande. Förskolans uppdrag har historiskt sett ändrats från ett fokus på omsorg till ett fokus på lärande och utveckling i samband med införandet av Läroplanen för förskolan: lpfö 18 (2018). LÄS MER

 5. 5. Bemötandet av barns utmanande beteende i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alf Lundgren; Andrea Imbesi; [2019]
  Nyckelord :Omsorgsetik; Utmanande; Beteende; Förhållningssätt; Bemötande;

  Sammanfattning : This study aims to reveal what preschool teachers and pedagogues think about and how they act when it comes to meeting the behavior and needs of children with challenging behaviour from a perspective of ethics of care as developed by Nel Noddings. Statistics claim that this kind of behavior is on the rise and it is therefore of relevance to see how teachers and pedagogues can give care to children who displays behavioral problems. LÄS MER