Sökning: "Parkering"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet Parkering.

 1. 1. Mobilitetshus - mer än bara parkering?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Julia Olsson; [2022]
  Nyckelord :Mobilitetshus; Kommunal transportplanering; Mobilitet; Parkering; Parkeringsköp; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett vanligt förekommande begrepp, inte minst inom samhällsbyggnad. Ett av FN:s globala mål är att uppnå hållbara städer och samhällen med hållbara och tillgängliga transportsystem för alla. Mobilitetshus är en av de lösningar som planeras för och anses vara en del av att uppnå målet. LÄS MER

 2. 2. Södertälje, cykel, city : En undersöklning av Södertälje stadskärnas cykelparkering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Isak Hertzén; [2022]
  Nyckelord :Bicycle parking; sustainable transports; cyclist; urban environment; security; cykelparkering; hållbara transporter; cyklism; stadsmiljö; säkerhet;

  Sammanfattning : Transportsektorns utsläpp av växthusgaser står för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige. Till 2030 ska dessa minska med 70% jämfört med 2010 års nivåer. LÄS MER

 3. 3. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
  Nyckelord :bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. LÄS MER

 4. 4. (O)hållbara parkeringstal : En studie om hinder och möjligheter för en hållbar parkeringsplanering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonas Rissén; Gabriel Manne; [2022]
  Nyckelord :parking norms; sustainable urban planning; stockholm royal seaport; parkeringstal; p-tal; parkeringsplanering; hållbar stadsutveckling; norra djurgårdsstaden;

  Sammanfattning : Planeten blir allt varmare, luften mer förorenad och städerna trängre, men trots en överväldigande enighet kring att samhället måste förändras går arbetet trögt. Beslutsfattare på både lokal och nationell nivå sätter ständigt upp nya hållbarhetsmål, men det är tydligt att de förorenande och platsineffektiva bilarna fortsatt tar en central roll i det urbana landskapet. LÄS MER

 5. 5. Davidshallstorg i Malmö : Ett omgestaltningsförslag till en plats förmänniskor och maskiner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Oliver Becker; [2022]
  Nyckelord :squares and site formation; redevelopment; parking; market trade; architecture; urban planning; torg och platsbildning; arkitektur gestaltning; stadsplanering; parkering; torghandel;

  Sammanfattning : Torgen har under en väldigt lång tid i människans historia spelat en viktig funktion i människors liv. Stadens öppna platser har fungerat som en social mötesplats och detta ända sedan antikens dagar. LÄS MER