Sökning: "Patient positioning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Patient positioning.

 1. 1. En dålig magkänsla?

  Magister-uppsats,

  Författare :Filip Elfwering; Rickard Hasselblad; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvård; Bukläge; Komplikationer; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Many critically ill patients in intensive care units (ICUs) suffer from threatening or manifest organ failure which puts them at risk of death. Respiratory insufficiency is the most common organ failure. LÄS MER

 2. 2. Autonomous medical robot

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Ana Almer Casino; Miguel Ángel Sempere Vicente; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lack of healthcare assistance is one of the issues that European countries such as Sweden face due to the increase of the ageing phenomenon which leads to a higher demand for personnel in hospitals, basic attendance, and housing. Therefore, a tool is clearly required to fulfil these social needs. LÄS MER

 3. 3. Strålskydd för nuklearmedicinsk personal som jobbar med Tc-99m: vikten av att använda blyförkläde, sprutskydd och distansverktyg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katja Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Effective dose; Equivalent dose; Lead apron; Radiation dose; Radiation protection; Technetium-99m;

  Sammanfattning : Inom nuklearmedicin exponeras personal dagligen för joniserande strålning. Det kan vara både i form av en öppen strålkälla vid uppdrag av radiofarmaka och vid bildtagning där personalen hjälper och ger stöd till patienten som blivit injicerad. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors erfarenhet av det trycksårsförebyggande arbetet i den pre- och intraoperativa omvårdnaden.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emelie Byhlin; Ulrika Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Pressure ulcer; pressure injury; theatre nurse; experience; operating room; prevention.; Trycksår; tryckskada; operationssjuksköterska; erfarenhet; operationssal; prevention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår kan uppkomma i samband med operation och påverka patientens livskvalité. Uppkomsten av trycksår kan vara orsakade av en kombination av flera faktorer och operationssjuksköterskornas ansvar är att minimera uppkomsten av trycksår i den pre- och intraoperativa omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av Data Mining för effektivisering av planlösningen på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Erik Erelöf; Henrik Klein; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Socialstyrelsen (2015) visar i en rapport från 2015 att tiden en patient vistas på en akutmottagning ökar för varje år. Detta gäller vid alla akutmottagningar i Sverige. LÄS MER