Sökning: "Pluralism"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet Pluralism.

 1. 1. Vikten av barns agerande i skapandet av en hållbar framtid : En observationsstudie om barns möjligheter att utveckla kritisk handlingskompetens genom en pluralistisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hedda Hedberg; Julia Follin; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; hållbar utveckling; undervisning; pluralism; kritisk handlingskompetens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad händer efter döden? : En kvalitativ studie av troende, delvis troende och icke troende kvinnors föreställningar om livet efter döden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :livet efter döden; föreställningar om livet efter döden; troende; icke troende; meningssystem; sekularisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser troende, delvis troende och icke troende kvinnors föreställningar om livet efter döden. I studien medverkade totalt sex kvinnor, tre kvinnor som beskriver sig som troende, en som beskriver sig som delvis troende och två som beskriver sig som icke troende. LÄS MER

 3. 3. Why Overlapping Regionalism? Drivers of Zambia’s dual memberships in COMESA and SADC: A pluralism of perceptions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Robin Alnäs; [2019-09-20]
  Nyckelord :overlapping regionalism; overlapping memberships; regional integration; Africa; Zambia; COMESA; SADC; spaghetti bowl;

  Sammanfattning : In contrast to current global trends, Africa seems more determined than ever to come together. But as African governments and political leaders recurrently cite regional integration as a top priority, their persistent commitment to multiple overlapping regional organizations (ROs) seems perplexing. LÄS MER

 4. 4. Dewey Decimal Classification i en globaliserad tidsålder – på väg mot pluralistiska klassifikationer? : En studie av klass 200 med utgångspunkt i kvantitativ innehållsanalys och diskursteori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Madeleine Hebo; [2019]
  Nyckelord :Classification; Dewey; Discourse; Pluralism; Religion; Mixed method; Klassifikation; Dewey; Diskurs; Pluralism; Religion; Mixad metod;

  Sammanfattning : Classification systems constitute important tools within the field of knowledge organisation. The following bachelor thesis addresses Dewey Decimal Classification (DDC) and discusses the potential of bias in the religion class. LÄS MER

 5. 5. Unraveling diverse values of ecosystem services : A socio-cultural valuation using the Q-methodology in Messenia, Greece

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Sofia Maniatakou; [2019]
  Nyckelord :socio-cultural valuation; ecosystem services; values; perceptions; Q-methodology; Messenia;

  Sammanfattning : People perceive the importance of ecosystem services in different ways, depending on their values, beliefs and needs. This study provides a nuanced understanding of the multiple ways stakeholder groups perceive the benefits derived from hydrologic services in the surrounding area of the "Gialova" coastal wetland in Messenia, Greece. LÄS MER