Sökning: "Pluralism"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet Pluralism.

 1. 1. Dewey Decimal Classification i en globaliserad tidsålder – på väg mot pluralistiska klassifikationer? : En studie av klass 200 med utgångspunkt i kvantitativ innehållsanalys och diskursteori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Madeleine Hebo; [2019]
  Nyckelord :Classification; Dewey; Discourse; Pluralism; Religion; Mixed method; Klassifikation; Dewey; Diskurs; Pluralism; Religion; Mixad metod;

  Sammanfattning : Classification systems constitute important tools within the field of knowledge organisation. The following bachelor thesis addresses Dewey Decimal Classification (DDC) and discusses the potential of bias in the religion class. LÄS MER

 2. 2. Att leva i en magisk värld : En litteraturstudie om synen på magi hos tre framstående neopaganistiska författare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jaqueline Blomstrand; [2019]
  Nyckelord :magi; wicca; paganism; ritualteori;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the pluralism of notions of magic and magic ritualization by doing an analysis of three influential books by three Neopagan authors. The works that were used as material for this essay were Witchcraft today by Gerald Gardner, Wicca by Scott Cunningham and Instant Magick: Ancient wisdom, modern spellcraft by Christopher Penczak. LÄS MER

 3. 3. Multipla teorier och skillnader. En uppsats om konstitutionell pluralism i EU - I stormens öga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Danielsson Nykänen; [2019]
  Nyckelord :Konstitutionell pluralism; EU; teoribildning; konstitutionalitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kroppen består inte av en enda del utan av många : En komparativ ecklesiologisk studie av Johnson och Zizioulas syn på inkludering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kenth Sanfridsson; [2019]
  Nyckelord :Communion ecclesiology; ecclesiology; John Zizioulas; Elizabeth Johnson; inclusion; consensus fidei; existential pluralism; theological worlds; Paul Jones;

  Sammanfattning : This essay discusses different ways of understanding inclusion from the perspective of existential experiences in the church with the help of communion ecclesiology. The aim is to analyze other ways of creating inclusion that are not founded on the principle of consensus which has been a preferred method in the broader church community trough the ages. LÄS MER

 5. 5. Religionskunskap i ett sekularistiskt samhälle : En ämnesdidaktisk studie om religionskunskapens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Söder; [2019]
  Nyckelord :Swedish religious education; secular; secularism; neutral; objective; non-confessional; religion; pluralism; curriculum; svensk religionskunskap; sekulär; sekularism; neutral; objektiv; icke-konfessionell; religion; pluralism; läroplan;

  Sammanfattning : This paper aims to present and examine the discourses of religious education in Sweden. Previous studies argue that there is a secularist discourse in Sweden however, one can question whether the secularist discourse is neutral of all religious traditions. LÄS MER