Sökning: "Praktisera"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet Praktisera.

 1. 1. EVIDENSBASERAD MEDICIN OCH ORTOPEDTEKNIK - ÄR KONSENSUSPROCESSER ETT ALTERNATIV FÖR ATT SKAPA EN EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM ORTOPEDTEKNIK?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Jessica Crafoord; [2021-12-03]
  Nyckelord :evidensbasering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks yrkesfältet Ortopedtekniks förutsättningar att arbeta evidensbaserat. Syftet med uppsatsen är att belysa fältets utmaningar med att praktisera begreppet EBM men också att finna möjliga förhållningssätt till begreppet EBM. LÄS MER

 2. 2. Socialt ansvarstagande i den svenska modebranschen - En komparativ studie av företag i varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Majken Lindgren; Victoria Morrison; [2021-12-02]
  Nyckelord :Modebranschen; Corporate Social Responsibility; Aktiviteter; Praktisera; Employer Branding; Intressentmodellen; Etik; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av medial kritik som riktats mot modebranschen har det blivit en självklarhet för många företag inom branschen att implementera Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är ett frivilligt ansvarstagande som saknar tydliga riktlinjer, vilket skapat skillnader i hur CSR praktiseras inom företag. LÄS MER

 3. 3. Skådespelarens positiva underkastelse – En undersökning av underkastelse genom linsen av två praktiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Riggo Ringstrand Rebecceca; [2021-11-19]
  Nyckelord :Underkastelse; BDSM; tillit; queer; feminism; kontroll; maktdynamik; skådespelarkompetenser; skådespeleri; regi;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöker jag vad som ryms i underkastelsen utifrån ett skådespelarperspektiv. Jag har valt att titta på underkastelse utifrån två olika praktiker; skådespelarpraktiken och BDSM-praktiken*. LÄS MER

 4. 4. Vad finns det för problem i boken? : En läromedelsanalys om matematisk problemlösning i förhållande till det kreativa och det imitativa resonemanget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Lindsjöö; Johanna Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; matematik; problemlösning; imitativa resonemang; kreativa resonemang; årskurs ett;

  Sammanfattning : Problemlösning är enligt Skolverket (2017) kärnan i matematik och kan leda till att eleverna får en större förståelse för matematiken de utför. Rapporter och forskning visar att matematikundervisningen till stor del utgår från enskilt arbete i läromedel, vilket inte alltid främjar elevers inlärning i problemlösning. LÄS MER

 5. 5. Musikens påverkan på BPSD : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gustav Amylon; Helena Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :Cognitive disorder; Dementia; Behavioural and psychological symptoms of dementia; Music therapy; Person-centred nursing; Kognitiv sjukdom; Demenssjukdom; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom; Musikterapi; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Kognitiv sjukdom eller demenssjukdom är ett samlingsbegrepp som innefattar flera olika kroniska sjukdomar. Gemensamt är att de påverkar hjärnan på olika sätt och leder till att personen som drabbas sviktar i olika kognitiva domäner. Nio av tio personer med kognitiv sjukdom drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. LÄS MER