Sökning: "Realismen i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Realismen i Sverige.

 1. 1. "Idag är ny tid" : En komparativ fallstudie över svenskt och finskt icke-medlemskap i Nato

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Linnea Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Sverige; Finland; NATO; Neoklassisk realism;

  Sammanfattning : Våren 2014 uppvisade Ryssland ett öppet aggressivt beteende när de, med militära medel, annekterade Krim och satte den säkerhetspolitiska balansen i Europa och världen i gungning. Sverige och Finland fann sig helt plötsligt geografiskt nära ett potentiellt hot, och samtidigt utanför Nato. LÄS MER

 2. 2. Från Sverige till Arktis : En historik och diskursanalys om forskningen på fjärde generationens kärnkraft i Sverige: 2007 -2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Martin Klawitter; [2017]
  Nyckelord :Fourth generation of nuclear power; Generation IV; Critical discourse analysis; KTH; GENIUS; Leadcold; fjärde generationens kärnkraft; diskursanalys; Generation – IV; kritisk diskursanalys; kärnkraft; teknikhistoria; KTH; GENIUS; Leadcold;

  Sammanfattning : Sedan 2007 har ett forskningsprojekt på s.k. ”framtidens kärnkraft”, även kallat för fjärde generationens kärnkraft pågått i Sverige. För den här studien har jag dels antagit ett historiskt perspektiv för att undersöka hur detta projekt har utvecklats och förändrats över tiden. LÄS MER

 3. 3. Småstatsrealism eller global liberalism : En analys av finsk och svensk säkerhetspolitisk retorik 2006-2010

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Niclas Magnusson; [2011]
  Nyckelord :Finland; Sverige; Säkerhetspolitik; Liberalism; Realism; Bacchi;

  Sammanfattning : Finland och Sverige har mycket gemensamt – historiskt, kulturellt och geografiskt till exempel. Ändå finns påtagliga skillnader mellan hur problematiseringen av säkerhetspolitiken yttrar sig i de båda länderna. LÄS MER

 4. 4. Sveriges Vapenexport

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Svensson; Joakim Herrlund; [2010]
  Nyckelord :Vapenexport; Argumentationsanalys; Realism; Sverige; EU; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vi undersöker i vår uppsats hur riksdagspolitiker rättfärdigar svensk vapenexport till länder i krig och länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna och hur man följer de riktlinjer som Sverige och EU har satt upp för reglering av vapenexport. Vi kommer att redogöra för dessa riktlinjer och utföra en argumentationsanalys på de uttalanden vi finner av politiker. LÄS MER

 5. 5. Olof Palmes internationalism : Idéanalys om Olof Palmes internationella ideologi

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Markus Inanoglu; [2006]
  Nyckelord :Olof Palme; demokrati; mänskliga rättigheter; folkrätten; fred; säkerhet; jämlikhet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa idéanalytiska uppsats har behandlat och analyserat Olof Palmes internationella engagemang och ideologi. Den har beaktat hans främsta politiska idéer och principer: demokrati och mänskliga rättigheter, folkrätten, fred och säkerhet samt jämlikhet ur ett internationellt sammanhang. LÄS MER