Sökning: "Robert Söder"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Robert Söder.

 1. 1. VRA-PROGRAMVARA MED TILLHÖRANDE STYRELEKTRONIK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Robert Söder; Magnus Liljerås; [2013]
  Nyckelord :Hörseltest; audiometri; barn;

  Sammanfattning : This thesis has been done at the Unversity of Örebro for Örebro University Hospital (USÖ). In our work we have developed a product for hearing tests to determine hearing thresholds of small children. Our product contains software and a control surface for controlling two separate screens. LÄS MER

 2. 2. Återhämtning i staden : en undersökning av egenskaper i utemiljöer som bidrar till mental hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Linde; [2012]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; planering; folkhälsa; stress; mental återhämtning; rekreation; grönska; parker;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete på 30 hp utfört vidinstitutionen för stad och land, SLU Ultuna. Bakgrundentill arbetet kommer sig av att allt fler människor idagbor i tätorter (Boverket 2011a; WHO 2008a) samtidigtsom antalet personer med oro, ångest och stress ökar(Socialdepartementet, 2002). LÄS MER

 3. 3. "We are an open and tolerant society that promotes the celebration of diversity..." - A quantitative study of social capital in Australia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Söder; [2011]
  Nyckelord :Australia; Confidence in social institutions; Multiculturalism; Participation in social networks; Social capital; Trust; Quantitative method; World Values Survey; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the effect of the Australian government passing the legislative and administrative act, The New Agenda for Multicultural Australia, on the social capital in Australia. The Agenda was passed in 1999, and aimed at creating a more trustful and inclusive society among one of the most diverse population in the world. LÄS MER

 4. 4. Näsbyholm - parken och de närmaste omgivningarna ur ett historiskt och nutida perspektiv

  L3-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Klara Sunnerdahl; Kristina Gustavsson; Linda Åkerlund; Robert Simonis; Mia Blücher; [2007]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; landskapsarkitektur; landskapsvård; trädgårdsrestaurering; Näsbyholm;

  Sammanfattning : The goal of this work has been to search historical materials, to identify the park's historical development, to prepare proposals on measures and that work should be the basis for further research. The aim has been to train us in searching for and use of materials and to gain an understanding of the process of work with older plants. LÄS MER

 5. 5. Natural and cultural continuous cover forests in Sweden : how much remain and how are they managed?

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Robert Axelsson; [2006]
  Nyckelord :continuous cover forest; continuous cover forestry; forest dynamics; forest management;

  Sammanfattning : Swedish forestry has a long and successful history of developing sustained production of wood. Consequently silviculture is dominated by clear-felling approaches, despite the fact that Swedish forests are ecologically and culturally diverse. A considerable proportion of our naturally dynamic forests were Continuous Cover Forests (CCF). LÄS MER