Sökning: "Rune Andersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Rune Andersson.

 1. 1. Taktningsutrustning till Ljungbymaskin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Philip Persson; Ludvig Andersson; [2017]
  Nyckelord :Taktningsutrustning; hjullastare; Ljungby maskin; produktionsutveckling; konstruktion;

  Sammanfattning : This bachelor thesis was made on behalf from the wheel load maker Ljungby Maskin AB. Ljungby Maskin is right now in an expansive stage with a development of the welding workshop and the paint shop. In relationship to this they are also changing from station assembly to production line. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av skrivbordsklaff : Produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Kjell Sixtensson; Magnus Andersson; [2015]
  Nyckelord :Produktutveckling; Design; Semantik; Skrivplatta; Möbel; Skrivbordsklaff; Infästning; Mobil; Stolstillbehör;

  Sammanfattning : Detta projekt startade med att SB Seating AB (SBS) behövde utveckla en ny skrivbordsklaff till nya stolen Ana. Produkten ska erbjuda ett mobilt anteckningsunderlag.Eftersom stolens underrede förändrades krävdes en ny lösning på infästning. Samtidigt önskade SBS en förnyad modernare utformning med samhörighet till stolen. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av biblioteks- och informationsvetenskap i Skandinavien : En bibliometrisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Sara Andersson; Rune Fjelldal; [2013]
  Nyckelord :visualisering; bibliometri; författarcociteringsanalys; bibliografisk koppling; biblioteks- och informationsvetenskap; forskningsfront; forskningsbas;

  Sammanfattning : This paper aims to map and contrast the research front and theresearch base of Library and Information Science (LIS) inScandinavia during 1980-1989 and 2003-2013 from articlespublished in Web of Science.The research questions are:1. How is the research base and research front in LIS inScandinavia between 1980-1989 and 2003-2012 structured?2. LÄS MER

 4. 4. Come tradurre dialettalismi? Analisi della traduzione svedese del romanzo La forma dell'acqua di Andrea Camilleri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Italienska

  Författare :Emelie Axelsson; [2012]
  Nyckelord :Dialetto siciliano; equivalenza; variazione linguistica; semantica; pragmatica; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Questo lavoro intraprende un'analisi della traduzione svedese del romanzo ‘La forma dell'acqua’ di Andrea Camilleri per individuare come si possa tradurre, in svedese, l’italiano letterario influenzato dal siciliano. Lo scopo della tesi è quello di identificare gli elementi dialettali e studiare quali scelte la traduttrice abbia operato per conservare e trasmettere al lettore i significati, le sfumature e le connotazioni dell'opera originale. LÄS MER