Sökning: "Salvation"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet Salvation.

 1. 1. ”Den är den enda räddningen för Europas kulturfolk – varken mer eller mindre” : En komparativ studie av svenska tidningars framställningar av Rasbiologi 1919–1958

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Race biology; eugenics; State Institute for Racial Biology; SIRB; Herman Lundborg; Gunnar Dahlberg; discourse analysis.; Rasbiologi; Rashygien; Rasbiologiska institutet; Statens institut för rasbiologi; SIRB; Herman Lundborg; Gunnar Dahlberg; diskursanalys.;

  Sammanfattning : This dissertation examines two daily newspapers’ representations of eugenics from the incipient racial biological investigation 1919 until 1958, and the State Institute for Racial Biology is reorganized. The dissertation also aims to examine whether there are any distinct turning points where the newspapers distance themselves from the ideas and the research of eugenics. LÄS MER

 2. 2. Den tredje Adam : En kvalitativ textanalys om Familjefederationens teologiska syn på frälsningen utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Joakim Choi; [2021]
  Nyckelord :Familjefederationen; Moonrörelsen; Moon; teologi; frälsning; genus; genusperspektiv; Hirdman; religionsvetenskap; nyreligösa rörelser; nyreligiositet; Korea;

  Sammanfattning : After the end of World War II, so-called New Religious Movements (NRM) emerged as branches of the traditional religions. These NRM’s are characterized by new ways of forming belief systems and has traditions that are different from the conventional religions. LÄS MER

 3. 3. "The Devil to pay" : Temptation and desire in Christopher Marlowe's Doctor Faustus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Love Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Faustian myth may not have started with Christopher Marlowe and the staging of his play The Tragical tale of Dr. Faustus, but few adaptions have managed to become as prominent as Marlowe’s in passing on the Faustian myth. LÄS MER

 4. 4. Kristus och de andra religionerna : En analys av andra religioners roll i kristen soteriologi hos tre kristna teologer.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Felix Jeppsson; [2021]
  Nyckelord :Gavin D ́Costa; Kajsa Ahlstrand; Karl Rahner; theology of religions; soteriology.; Gavin D´Costa; Kajsa Ahlstrand; Karl Rahner; religionsteologi; soteriologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze views on the relationship between other religions and the Christian notion of salvation as they are presented in works by theologians Gavin D ́Costa, Kajsa Ahlstrand and Karl Rahner. To interpret their views, I use the fourfold model for theology of religions as it its presented by theologian Jakob Wirén. LÄS MER

 5. 5. Nirvana via App-store : Hur Sam Harris ompaketerat dzogchen-buddhism till sekulär mindfulness

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Jan Wallentin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how Sam Harris has reinterpreted the meaning of some central buddhist concepts to fit within the contemporary discourse of secular mindfulness. To do this, the discourse analytical method of Laclau and Mouffe has been used. LÄS MER