Sökning: "Samhällsproblem våld"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Samhällsproblem våld.

 1. 1. Hur sexuellt våldsutsatta kvinnor upplever mötet med vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Stens; Lina Nordin; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; sexuellt våld; sjukvård; upplevelse; bemötande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem inte bara i Sverige utan hela världen. Kvinnor i världen känner en stor rädsla till att bli utsatta för sexuellt våld. LÄS MER

 2. 2. Elevers familjehemlighet : skolors elevhälsoteams delaktighetsfrämjande arbete kring elever som lever eller har levt med våld i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Nathalie Kind; Caroline Winge; [2019]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; delaktighet; samverkan; stödinsatser; individanpassat;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer anses som ett dolt och komplicerat samhällsproblem, där inte enbart den utsatta påverkas av våldet utan likaså de som bevittnar det. Genom att barn och unga som upplever föräldrars våld gentemot varandra kan negativa konsekvenser uttryckas i olika miljöer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter och attityder vid omvårdnad av personer som utsatts för våld i nära relationer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Rebecca Nilsson; Alexandra Sundequist; [2019]
  Nyckelord :Attitudes; experiences; intimate partner violence; literature review; personcentered care; Attityder; erfarenheter; litteraturöversikt; personcentrerad vård; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och en granskning har visat att en tredjedel av alla kvinnor som varit i ett förhållande någon gång har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av sin partner. Sjuksköterskan är bland de första som möter offer för våld i nära relationer då de söker vård och det är därför viktigt att sjuksköterskan har de rätta kunskaperna. LÄS MER

 4. 4. Att som sjuksköterska identifiera våld i nära relation och stödja utsatta kvinnor - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Ellen Andersson; Josefine Sundholm; [2019]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Sjuksköterskor; Kvinnor; Identifiering;

  Sammanfattning : Inledning: Våld i nära relationer är idag ett stort folkhälso- och samhällsproblem som sker oberoende av land, klass, ålder, kultur, sexualitet eller religion. Det påverkar både den fysiska och psykiska ohälsan hos den utsatte. LÄS MER

 5. 5. Att möta dubbel problematik : En kvantitativ studie om våldsutsatta kvinnor med missbruksellerberoendeproblematik utifrån missbrukshandläggaresperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Åsa Djuse; Lovisa Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :social workers; violence; substance abuse; ideal victim; social work.; missbrukshandläggare; våld; missbruks- och beroendeproblematik; idealiska offer; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Most women with substance-abuse problems are also subjected to violence, constituting a serious societal challenge. The social support they receive has been found insufficient and a need to strengthen knowledge/skills within social services has been highlighted. LÄS MER