Sökning: "Sofia Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Sofia Nyström.

 1. 1. THE CRITICAL ROLE OF A NON-HEALTHCARE APPROACH TO MATERNAL MORTALITY REDUCTION Qualitative insights from Rwanda’s success

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Nyström; [2019-02-12]
  Nyckelord :Burundi; maternal health; maternal mortality; policy; Rwanda; Sub-Saharan Africa;

  Sammanfattning : Maternal mortality is one of the most critical contemporary development challenges as itaccounts for a substantial number of deaths every year, despite the fact that we today havethe medical knowledge to prevent it. Sub-Saharan Africa is the most affected region,accounting for more than half of the world’s maternal deaths. LÄS MER

 2. 2. “Hur ska man tackla en motgång om man inte kan klappa lite på axeln och säga att det kommer lösa sig?” : En kvalitativ studie om chefers upplevelse av ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sofia Wodlin; Linnea Nyström; [2018]
  Nyckelord :Chef; ledarskap; transformativt ledarskap; distans; virtuell kommunikation; tillgänglighet; leader member exchange teorin; kompetensbrist; krav-kontrollmodellen.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för ledarskap på distans ur ett chefsperspektiv. Syftet undersöktes genom två frågeställningar som behandlar hur chefer bedriver sitt ledarskap på distans samt hur dessa chefer upplever sitt ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Managing Corporate Social Responsibility in Relation to a Subsidiary’s Charter. A Case Study of Bank Relations at Swedbank AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Nyström; Linnea Ohlsson Tornberg; [2017-07-27]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; banking industry; financial regulations; organisational network; subsidiary charter; business performance objectives;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. ”En konstig tröst” Självhjälpsgruppers betydelse för vuxna barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Nyström; Filip Powidzki Casserblad; [2016-02-25]
  Nyckelord :Vuxna barn; självhjälpsgrupper; coping; interaktionism; gemenskap;

  Sammanfattning : Vuxna barn är en benämning för personer som vuxit upp i dysfunktionella familjer. Det är endold grupp som vanligtvis under deras liv inte får hjälp att behandla konsekvenserna av sinaerfarenheter. Självhjälpsgrupper som ACA och Al­Anon erbjuder ett forum för vuxna barn attbearbeta erfarenheter och utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Egypt: How did the military affect the democratization process?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Nyström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   In the spring of 2011, massive protests shook the streets of Egypt, as hundreds of thousands of people protested against the sitting regime run by president Mubarak. Eventually the military ousted Mubarak and took power in his place. LÄS MER