Sökning: "Stora Hotellet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Stora Hotellet.

 1. 1. Introducing of Small Scale Waste to Energy Incineration Plantfor Hotel; Heritance Ahungalla in Ahungalla, Sri Lanka

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Siriwardhana Jathunge Dharshana Samantha Siriwardhana; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The disposal of Solid Waste has become one of the major environmental issues in SriLanka. Solid waste is often cited as a key cause contributing to environmental degradation.Rapid industrialization and unplanned urbanization has made Asian cities a victim of unmanageablesolid waste. LÄS MER

 2. 2. The Product of Fantasy and Themed Hotels in remote peripheral locations of Northern Sweden: Case of Treehotel, Stora Hotellet and ‘Rock Hotel’.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Angyrette Nangah; [2016]
  Nyckelord :Product of Theme Hotels; Hotels in Peripheries; Fantasy and Theme Hotels; Northern Sweden; Product;

  Sammanfattning : Very often remote peripheral locations with scarce unique attractions find it difficult to attract investment and development in many spheres including tourism. Yet some innovative entrepreneurs have taken advatage of some of these locations, using the natural resources (though not scarce) that they posses to develop themed tourism. LÄS MER

 3. 3. Storytelling i Umeå : En studie av storytelling hos två turismrelaterade företag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Sara Lie; [2015]
  Nyckelord :Storytelling; discourse analysis; tourism; destination development; marketing; Stora Hotellet; Utopia; Storytelling; diskursanalys; turism; destinationsutveckling; marknadsföring; Stora Hotellet; Utopia;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze two local tourism related organizations in Umeå and how they used the marketing method Storytelling. The aim of this study was to examine what kind of stories the tourism related organizations were using, what these stories said in a direct, or in-direct way and how the reception was of the stories and the destinations. LÄS MER

 4. 4. S,M,L : mellanrummet i Mariefred

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Grundmark; [2015]
  Nyckelord :Mariefred; Hotell; Tegel; Limträ; Strängnäs; Mellanrum; Stadsport; SML;

  Sammanfattning : En hotellbyggnad i orten Mariefred. Undersöker rummet som skapas i mellanrummet mellan mindre tyngre volymer, där hotellrum och andra privata program ryms. Ett hotell ligger i en ort men befolkas av människor från en annan. LÄS MER

 5. 5. "Men pris och läge går före" : Konsumentens värderingar kring hållbarhet och dess relation till konsumentens beteende vid hotellbokning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anne-Charlotte Paas; Lara Lohf; [2015]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; Values; Behavior; Hotel booking; Hållbarhet; CSR; Beteende; Värderingar; Hotellbokning;

  Sammanfattning : Världen står inför stora utmaningar i framtiden sett till hur vi överanvänder de resurser som jorden har att erbjuda. Jordens miljö och dess hållbarhet är allt vi människor har och så som Bruntlandrapporten beskriver det måste vi agera nu för att bevara den för våra framtida generationer (WCED, 1987). LÄS MER