Sökning: "Stress i arbetslivet"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Stress i arbetslivet.

 1. 1. Utmaningar som den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever under övergången från student till kliniskt yrkesverksam : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Antonia Nilsson; Louise Sjögren; [2019]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; transition; arbetsrelaterad stress; upplevelser; övergång; moralisk stress; social acceptans;

  Sammanfattning : Övergången från sjuksköterskestudent till yrkesverksam sjuksköterska har rapporterats som svår och risken för att bli sjukskriven till följd av utmattning är stor. Var tredje nyutexaminerad sjuksköterska känner sig inte förberedd för arbetslivet efter avklarad utbildning och flera sjuksköterskor väljer att lämna yrket. LÄS MER

 2. 2. "Man måste få prata med varandra"-Erfarenheter av arbetsrelaterade faktorer som hindrar eller främjar mental och kognitiv återhämtning hos fysioteraputer inom primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Jannica Hägglund; [2019]
  Nyckelord :Stress; Återhämtning; Arbetsliv; Fysioterapeut; Kvalitativ Studie;

  Sammanfattning : Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvård efter läkare och sjuksköterskor i västvärlden och förutspås bli ett av de största bristyrkena år 2035, vilket kan leda till ökad arbetsbelastning, ihållande stress och bristande möjlighet till återhämtning. Fysioterapeuters arbetsmiljö innefattar flera arbetsrelaterade faktorer som ställer höga mentala och kognitiva krav som kan bidra till stress och otillräcklig återhämtning, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa eller psykiska besvär. LÄS MER

 3. 3. Stressrelaterad utmattning - vägen tillbaka till arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Freya Elderfield; Daniel Lundin; [2019]
  Nyckelord :stress; utmattningssyndrom; återgång i arbete; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den arbetsrelaterade stressen ökar i världen, att utsättas för långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom och sjukskrivning. Det finns få studier som undersöker utmattningssyndrom och återgång i arbete ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska insatser vid stressrelaterade psykiska sjukdomar : – en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Michelle Inostroza; Patricia Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; bedömningsinstrument; hjälpmedel; behandling; kartläggning.;

  Sammanfattning : Att hantera sitt vardagliga liv är idag en stor utmaning för många människor i samhället. Krav och långvarig stress där människan inte tillåts återhämtning sliter på kroppen vilket kan resultera i stressrelaterade symtom. LÄS MER

 5. 5. Liv eller hälsa - En undersökning av skyddsombudens stoppningsrätt vid psykosociala arbetsmiljöproblem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Stina Künstlicher; [2019]
  Nyckelord :skyddsombud; stoppningsrätt; psykosocial arbetsmiljö; liv eller hälsa; arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen är en generellt formulerad ramlag som tillkom på 1970-talet. I det moderna arbetslivet har många av de arbetsmiljörelaterade problem som kan uppstå ändrat karaktär och skaderisken flyttas mer och mer från den fysiska till den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER