Sökning: "TUR P"

Visar resultat 1 - 5 av 2035 uppsatser innehållade orden TUR P.

 1. 1. Mifepristonbehandling vid myom : Effekt- och säkerhetsaspekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Felicia Arponen; [2020]
  Nyckelord :Mifepristone; myoma; leiomyoma; uterine fibroids;

  Sammanfattning : Bakgrund: Myom är den vanligaste gynekologiska benigna tumören hos kvinnor i fertil ålder. Det finns idag läkemedelsbehandlingar, invasiva ingrepp och icke-invasiva ingrepp vid behandling av myom. Utvecklingen av läkemedel mot myom är lågprioriterat, eftersom de främst är benigna och snarare leder till sjuklighet än dödlighet. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv and friluftslivsmålen as tools for sustainable regional development : An analysis of the role of outdoor recreation in the regional planning process in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mathias Ekström; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; Sweden; nature conservation; sustainability; sustainable development; sustainable regional development; regionalization; county administrative board; outdoor recreation; nature-tourism; nature-based tourism; Sverige; naturvård; hållbarhet; regioner; hållbar regional utveckling; hållbar utveckling; regionalisering; Länsstyrelse; friluftsliv; naturbaserad turism; naturturism;

  Sammanfattning : This thesis has set out to shine a light on the prevalence of outdoor recreation in regional strategies, regarding how friluftsliv can contribute to regional development and growth. In the context of the outdoor recreation goals, friluftsliv has been pushed to be involved within the regional development and spatial planning process in regions. LÄS MER

 3. 3. Downside deviation as a measure of identifying underperforming assets

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Alfred Askeljung; Andreas Möller; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Quantitative approaches to achieving excess return are becoming increasingly popular as computational capabilities increase. Today, the main issue at hand is the development of accurate and reliable models for predicting the return of individual instruments. LÄS MER

 4. 4. Studies of Possible QGP Estimators in proton-proton Collisions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Anna Önnerstad; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis presents studies of three different Quark-Gluon Plasma estimators in proton-proton collisions using what is currently believed to be quark-gluon plasma observables; radial flow, elliptic flow and strangeness enhancement. The three tested estimators were Transverse Spherocity, an altered version of Transverse Spherocity where all p_T was put to one, and a newly developed estimator called Mid-Forward. LÄS MER

 5. 5. How did Jupiter form?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Calle Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :Planet formation; Planet migration; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Two relatively new concepts in planetary science are planetary migration; wherein the planets migrate through the protoplanetary disk as they form, and pebble accretion; wherein the planetesimals which become terrestrial planets and giant planet cores grow through the accretion of small pebbles. Planetary migration has become a generally accepted concept but there is still much to be learned even about how it affected the formation of our own solar system. LÄS MER