Sökning: "The Elephant man"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden The Elephant man.

 1. 1. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hannah Norman; [2019]
  Nyckelord :elefant; människa; konflikt; bevarandebiologi; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Nutidens största levande landdjur är elefanten som finns både i Afrika och Asien. Afrika har en population på ca 415 000 ± 20 000 individer distribuerat över 37 länder och den asiatiska elefanten har en uppskattad populationsstorlek på 38 000-52 000 individer i det vilda distribuerat över 13 asiatiska länder. LÄS MER

 2. 2. The Big Pharma & The Elephant Man : A Qualitative study on the TeGenero Crisis Communication

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Nikolaus Martin Niehoff; Madeleine Wentjärvi; [2015]
  Nyckelord :crisis; communication; pharmaceutical; industry; TeGenero; kris; kommunikation; farmaceutisk; industri; TeGenero;

  Sammanfattning : The pharmaceutical industry is prone to crises, yet the communication strategy of these saidcrises has not been sufficiently explored. The perception of pharmaceutical crises is stronglydependent on how the cases are portrayed both by the pharmaceutical companies and the medicaljournals. LÄS MER

 3. 3. Empathy, altruism and the African elephant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Svea Jörgensen; [2015]
  Nyckelord :Loxodonta africana; Loxodonta cyclotis; African elephant; empathy; altruism; altruistic behaviour; animal behaviour; animal cognition; afrikansk elefant; empati; altruism; altruistiskt beteende; djurbeteende; medvetenhet hos djur;

  Sammanfattning : The quest to determine if non-human animals have emotional lives similar to man goes a long way back and is yet to result in a clear answer. The aim of this particular literature study is to determine whether or not the African elephant may host feelings of empathy and display altruistic behaviour. LÄS MER

 4. 4. Framdrift av projekt mellan Gater : Analys och rekommendation av lämpliga framdriftsindikatorer och arbetsmetoder för att framgångsrikt kunna driva ett projekt mot gaterna mellan gaterna.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Malin Uhlán; [2014]
  Nyckelord :projektkvalitet; Lean; projekt; NPD; projektledning; KPI; Key Performance Indicator; projektstyrning; projektutveckling; gate; framdriftskommunikation; kommunikation; pulsmöten; projektledningsprocess; visualisering;

  Sammanfattning : Hur vet man att ett projekt är på banan? Vad ska man driva och följa upp mellan gaterna för att nå gaternas specificerade kriterier i tid och med rätt resultat? Vilka mätpunkter behövs? Med vilka intervall ska framdriften mätas? Och hur visar projektledaren framdriften för intressenterna så att rätt åtgärder för att styra rätt kan sättas in om det är på väg att gå fel? En huvudfaktor för att lyckat leda projekt mellan faser och gater torde ligga i förmågan att se hur uppgifter fortskrider mellan gaterna. Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur en sund framdrift mellan gaterna i projekt kan erhållas så att man vid gaterna uppfyller de kriterier som specificerats samt söka besvara hur framdriften kan kommuniceras till dess intressenter på ett framgångsrikt sätt. LÄS MER

 5. 5. Tuberkulos hos elefanter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Fanny Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :tuberkulos; elefant; zoonos; Elephas maximus; Loxodonta africana; Mycobacterium tubercolosis;

  Sammanfattning : Tuberkulos (TB) är en relativt ny sjukdom hos elefanter. Det är främst elefanter på djurparker i Nordamerika samt tama elefanter i Asien som drabbas. Bakterien Mycobacterium tuberculosis är vanligast orsakande agens men även fall orsakade av Mycobacterium bovis finns beskrivna. LÄS MER