Sökning: "Till Selling"

Visar resultat 1 - 5 av 652 uppsatser innehållade orden Till Selling.

 1. 1. Utredning om lönsamhet av solceller för privata hushåll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Abdullah Al-Jadirji; [2024]
  Nyckelord :electricity consumption; electricity production; payback period; investment support; electricity bill; elförbrukning; elproduktion; återbetalningstid; investeringsstöd; elräkning;

  Sammanfattning : År 2015 fastställde FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Delmål 7.2, en del av det sjunde målet om hållbar energi för alla, anger att den globala andelen förnybar energi behöver öka för att minska effekterna av fossila bränslen. LÄS MER

 2. 2. Vad är poängen? : En narrativ jämförande analys av Kevin Bangs egna videor och marknadsföringsvideor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Larsson; Cecilia Månsson; [2024]
  Nyckelord :Kevin Bang; TikTok; Advertising; Collaborations; Influencers; Narratology; Social Media; Narrative Analysis; Kevin Bang; TikTok; Reklam; Samarbeten; Influencers; Narratologi; Sociala medier; Narrativ analys;

  Sammanfattning : Reklam har genom tiderna utvecklats från att vara övervägande argumenterande text till att påsenare år ha en mer berättande ansats, särskilt med framväxten av videoreklam. Socialamedier har lockat många företag att flytta sin reklam från traditionella medier till socialamedier på grund av den ökande användningen. LÄS MER

 3. 3. Den ensamma föräldraledigheten : Om mäns upplevda ensamhet under sin föräldraledighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Selling; [2024]
  Nyckelord :loneliness; parental leave; men; fatherhood;

  Sammanfattning : I en ny kontext där en berövas på sin vanliga sociala interaktion kan ensamhetskänslor uppstå. Att få barn är en annan omställning som kan ge ensamhetskänslor. LÄS MER

 4. 4. Framtidens copywriter är AI - eller? : En experimentell studie som undersöker relationen mellan generativ artificiell intelligens och copywritingkompetensen inom kommunikatörsprofessionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Amelia Andersson; Åsa Engström; [2024]
  Nyckelord :Generative Artificial Intelligence; copywriting; credibility; conviction; Generativ artificiell intelligens; copywriting; trovärdighet; övertygelse;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine whether it was possible to discern any effect on the perception of the content of a copytext in terms of credibility and conviction, depending on whether the writer was ChatGPT or a human copywriter, and whether it was possible to discern any effect on the perception of the writer in terms of creativity and professionalism. To achieve the purpose of the study, the following questions were formulated: 1. LÄS MER

 5. 5. Nulägesanalys av vätgasetablering : En uppdatering av Färdplan 2020 mot ett Jämtkraftsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Elin Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Hydrogen gas; LCOH; Intermittent electricity production; energy storage; energy development; Vätgas; LCOH; Intermittent elproduktion; energilagring; energiutveckling;

  Sammanfattning : In connection to the increase of emissions of greenhouse gases, electrification of the society is pointed out as absolute necessary to achieve the climate goals. To succeed with this, a substantial proportion of the intermittent electricity production needs, with the help from technical solutions, be used as a buffer for this production. LÄS MER