Sökning: "Tommy Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Tommy Olsson.

 1. 1. Cognitive load in smartphone calendar applications

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adrian Hellqvist; Tommy Olsson; [2018]
  Nyckelord :cognitive load smartphone calendar application app; kognitiv belastning smartphone applikation app;

  Sammanfattning : The use of smartphone applications has increased dramatically in the last decade. With the technology being ubiquitous around us it is important to reduce the required cognitive demand for interacting with the technology. A common use of smartphones is calendar applications. LÄS MER

 2. 2. Publika molns funktioner och fördelar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Edvard Åkerberg; Tommy Olsson; [2015]
  Nyckelord :Cloud architecture; public cloud; cloud computing; functions; development; information systems; systems architecture; IaaS; PaaS; SaaS; Molnarkitektur; publik molnarkitektur; funktioner; utveckling; informationssystem; systemarkitektur; IaaS; PaaS; SaaS;

  Sammanfattning : Många företag idag använder molnet som en del i deras systemarkitektur. Det har blivit allt vanligare att verksamheter flyttar sina applikationer till molnet som gör det möjligt att nå både information och applikationer över internet. Det finns flera olika sätt att använda sig utav molntjänster. LÄS MER

 3. 3. Using the QR Factorization to swiftly update least squares problems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Oscar Olsson; Tommy Ivarsson; [2014]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this paper we study how to update the solution of the linear system Ax = b after the matrix A is changed by addition or deletion of rows or columns. Studying the QR Factorization of the system, more specifically, the factorization created by the Householder reflection algorithm, we find that we can split the algorithm in two parts. LÄS MER

 4. 4. Blackout? En studie om hur PR-kampanjen "Black" konstruerades för att passa in i medielogiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Dahlman; Mona Olsson; [2013]
  Nyckelord :marknadsföringsstrategi; dagordningsteorin; nyhetsvärdering; PR-kampanjer; journalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och diskutera vem som har makten över vad som publiceras i medierna, och hur andra aktörer kan påverka medieagendan. Genom att studera strategin bakom en PR-kampanj vill vi bredda kunskapen och öka förståelsen för denna makt i allmänhet och nyhetsvärdering i synnerhet. LÄS MER

 5. 5. Laws, relations & education : A qualitative study of pension fund advising

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johan Olsson; Tommy Åhlén; [2009]
  Nyckelord :Pension fund saving relationship marketing finance management laws education learning; Pension fonder sparande marknadsföring relationsmarknadsföring finans lagar utlärning utbildning;

  Sammanfattning : In 2000, more then 4 million Swedish citizens were given the responsibility to invest a part of their earned money in the new premium pension system. With limited knowledge in financial markets was it now up to the people themselves to decide how to invest. Due to the citizens lack of knowledge lead them to a passive behavior. LÄS MER