Sökning: "Tourettes syndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Tourettes syndrom.

 1. 1. Lärares uppfattningar av arbetet med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i fritidshemmet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskningHögskolan i Jönköping/Forskning för fritidshemmets pedagogik; Högskolan i Jönköping/Forskning för fritidshemmets pedagogikHögskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Henrik Söderberg; Jesper Blomgren; [2018]
  Nyckelord :After school education; Aspergers syndrom; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Autistiskt syndrom; Inkludering; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Tourettes syndrom; Fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver sina uppfattningar av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Utifrån syftet har två forskningsfrågor författats; Vilka faktorer uppfattar lärare i fritidshem avgörande i arbetet med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka möjligheter respektive svårigheter uppfattar lärare i fritidshem att det finns med att undervisa elever med NPF? Studien är kvalitativ och har använt fokusgruppsintervjuer som metod för att samla in de kvalitativa data som har utgjort resultatet. LÄS MER

 2. 2. Att leva med Tourettes syndrom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Åsa Glass; [2018]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; lidande; tics; Tourettes syndrom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som karaktäriseras av tics. Tics är ofrivilliga, återkommande ljud, rörelser och handlingar. Syndromet förekommer ofta tillsammans med andra diagnoser och kan orsaka ett stort lidande. LÄS MER

 3. 3. Att leva med ofrivilliga ljud och rörelser : - upplevelser av Tourettes syndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Jesper Antonsson; Robin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Tourettes syndrom; att leva med; upplevelser;

  Sammanfattning : Tourettes syndrom är ett neuropsykiatriskt tillstånd som kännetecknas av ticks, vilket är ofrivilliga rörelser och verbala läten. Tourettes syndrom förekommer hos 1 % av världsbefolkningen. Syndromet debuterar oftast mellan 3–10 års ålder och försvinner eller reduceras vanligen före 18 års ålder. LÄS MER

 4. 4. Ethical Issues in the Decision Making Process of Paediatric Deep Brain Stimulation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :David Lyreskog; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Deep Brain Stimulation (DBS) är en form av behandlingsmetod där elektroder implanteras i patientens hjärna, och där sedan en svag ström skickas via elektroderna till utvalda delar av hjärnan för att kompensera för neurologisk dysfunktion. Denna behandlingsmetod används främst för motoriska sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom och dystoni, men har på senare år även börjat användas för att behandla vissa psykiatriska sjukdomar såsom Tourettes syndrom, depression och OCD-störningar. LÄS MER

 5. 5. Jämlikhet genom olikhet : en kvalitativ studie om hur man arbetar med och bemöter elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sandra Amedi; Yasmin Khazal; [2014]
  Nyckelord :neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; NPF; ADHD; semistrukturerad intervju; lärare; elev; bemötande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur man på en skola arbetar med elever som har olika neuropsykiatriska diagnoser. Vidare är det av intresse att undersöka hur dessa elever bemöts av andra på skolan. LÄS MER