Sökning: "Vad innebär verksamheter"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden Vad innebär verksamheter.

 1. 1. Riktlinjer, rutiner eller trender? : En kvalitativ studie om HR-strategers upplevelser och erfarenheter av den strategiska sidan av HR arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Milka Cederfay; Emilia Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Strategisk HR; Operativ HR; Human Resource Management; HR; HRM;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har som avsikt att förtydliga för intresserade allmänhet, forskare eller andra yrkesinriktningar vad det strategiska HR-arbetet innebär samt identifiera utvecklingsområden för HR-strateger. Syftet med studien är därför att undersöka vad det strategiska HR-arbetet egentligen är eller kan vara och hur detta tillämpas på olika arbetsplatser i Sverige, samt hur det förhåller sig till den operativa sidan av HR-arbetet. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser för energiåtervinning när materialåtervinning av avfall ökar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Cornelia Malder; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis examines how the composition and properties of the waste that is treated with energy recovery may change based on today's decided legislation and actors' goals and activities. Specifically, municipal waste and operational waste from all kinds of businesses that is treated with energy recovery in the region of Stockholm has been investigated. LÄS MER

 3. 3. Sharenting – används barn som ekonomiska aktörer i sina vårdnadshavares influenserverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Influenser; Influencer; influerare; sharenting; ekonomiska aktörer; barnets bästa; ekonomiska intressen; The coogan law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sharenting är ett relativt nytt fenomen som fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Vårdnadshavare i form av privatpersoner och influensers tenderar att obetänksamt dela bilder och information om sina barn på nätet utan att tänka på vilka konsekvenser delandet kan leda till. LÄS MER

 4. 4. Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Carl Sundgren; Vincent Wilsby; [2022]
  Nyckelord :Intäktsmodell; affärsmodell; cirkulär ekonomi; prenumeration; kontorsmöbler; värdeerbjudande; kundlojalitet; as-a-service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet. Författare: Carl Sundgren, Industriell Ekonomi 2017, LTH; Vincent Wilsby, Industriell Ekonomi 2017, LTH. Handledare: Ingela Elofsson, Institutionen för produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 5. 5. Vad ska jag göra nu? : En kvalitativ flerfallstudie om distansbaserad onboarding i kunskapsintensiva företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Gustafsson; Max Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det moderna arbetsklimatet ser vi en ökad efterfrågan på flexibilitet gällande arbetstider, och konceptet av vad som ska anses vara en arbetsplats börjar ifrågasättas. Under flera år har företag börjat anamma idén om att ett arbete kan utföras vart som helst som ett resultat av den teknologiska utvecklingen, och covid-19 pandemin agerade som en katalysator för denna redan påbörjade trend, som visat sig starkast i kunskapsintensiva branscher. LÄS MER