Sökning: "Veckorevyn"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Veckorevyn.

 1. 1. “VI STRÄVAR [IBLAND] EFTER ATT GENOM REPRESENTATION FÅ ALLA UNGA KVINNOR ATT KÄNNA SIG SEDDA OCH HÖRDA” - En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Lindén; Louise Lindkvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :VeckoRevyn; normer; normbrytande; representation; Size Hero;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur stort utrymme normbrytande kroppar får i VeckoRevyn samt vilka typer av normbrytande kroppar som får ta del av detta utrymme. Detta i relation till VeckoRevyns kampanj "Size Hero". LÄS MER

 2. 2. Size Zero eller Size Hero? : En flermetodsforskning av hur Veckorevyn förhåller sig till sitt manifest Size Hero

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Palmberg; Olivia Ivarson; [2019]
  Nyckelord :plus size; body ideal; beauty ideal; normbreaking body; mixed method; plus size; kroppsideal; skönhetsideal; normbrytande kropp; flermetodsforskning;

  Sammanfattning : Det har länge varit känt att de kropps- och skönhetsideal som råder i samhället långt ifrån inkluderar alla typer av kroppar. Modebranschen har framförallt utmärkt sig på den här punkten, och det är väl känt att det allt som oftast är smala modeller som representeras i branschen. LÄS MER

 3. 3. En konstruerad femininitet : En studie av språkbruket på tidningarna Frida, Veckorevyn och Feminas webbsidor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joy Larsson; [2018]
  Nyckelord :åldersforskning; socialisering; intersektionalitet; flickor; kvinnor; barn; unga; vuxna; medier; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studien hade sin grund i att medier spelar en viktig roll i identitetsskapandet. Därifrån fanns ett intresse av att undersöka vilka bilder av och kriterier för femininitet som de tre tidningarna Frida, Veckorevyn och Femina skapar i sina artiklar online. LÄS MER

 4. 4. Könsmaktsordningen, fortfarande ett problem idagens medier? : Semiotisk bild- och textanalys av livsstilsmagasinen Veckorevyns och Café 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Medier; könsmaktsordningen; genus; stereotyp; textanalys; semiotik; identitet; Gripsrud; Hirdman; Hall; Ekman; Gill; Connell; Freedman; Media; gender; stereotype; identity; textanalysis; semiotic analysis; Gripsrud; Hirdman; Hall; Ekman; Gill; Connell; Freedman;

  Sammanfattning : Livsstilsmagasinen Café och Veckorevyn sägs fungera som inspiration för läsaren till att förbättra sitt liv och illustrera hur kvinnor och män ska se ut och vara. Idealet som tidningarna bygger upp i bild och text är däremot endast en normativ värdering av hur kvinnor och män bör vara. LÄS MER

 5. 5. GIRL POWER - En postfeministisk visuell bildanalys av Veckorevyns omslag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ebba Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Visuell analys; Veckorevyn; Genus; postfeminism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur kvinnor visualiseras och representeras på omslagen av Veckorevyn. Materialet består av 23 omslag av Veckorevyn från perioden 2014 till 2015. Syftet är att analysera kvinnor i mediala sammanhang som subjekt. med fokus på kamerapositioner, poser, passivt eller aktivt kroppsspråk, uttryck och blickar. LÄS MER