Sökning: "Veronica Bilder"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Veronica Bilder.

 1. 1. See for yourself - En multimodal analys av humanitära hjälporganisationers kommunikation över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lydia Aray; Veronica Axelsson; [2020-01-31]
  Nyckelord :Hjälporganisationers kommunikation; representation; sociosemiotik multimodal analys; stereotyper; ActionAid; Plan International;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och i så fall hur de globala humanitära organisationerna, ActionAid och Plan International, förändrat sin kommunikation kring insamling över tid.Teori: Representation, SociosemiotikMetod: Multimodal analysMaterial: Tre insamlingsfilmer från vardera organisation, ActionAid och Plan International, hämtade från respektive organisations Youtube-kanal. LÄS MER

 2. 2. Trovärdighet på Instagram för företagskonton : och en anledning till att tagga dessa konton

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Veronica Söderbergh; [2020]
  Nyckelord :Tagging; Instagram; Marketing; Credibility; Influencers; Social media; Productimages; Hypothesis testing; Chi-square; Tagga; Instagram; Marknadsföring; Trovärdighet; Influencers; Sociala media; Produktbilder; Hypotesprövning; Chi-två;

  Sammanfattning : Marketing has gone through several changes over the years. The way companies market themselves and their products are affected by changes and developments in the world. The technological development has led to changes in the way companies market their products. LÄS MER

 3. 3. Iodine Quantification Using Dual Energy Computed Tomography and applications in Brain Imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Veronica Fransson; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose/Background Dual Energy Computed Tomography (DECT) have been clinically available for over ten years. Two such systems are currently used at Skane University Hospital (SUS) in Lund. By utilizing materials different attenuating properties at different energies, material decomposition and iodine quantification is possible. LÄS MER

 4. 4. Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och i bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Veronica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Bildundervisning; Estetisk verksamhet; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Sociokulturellt perspektiv; Särskola;

  Sammanfattning : SammanfattningJohnsson, Veronica (2016). Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och bildundervisning. (The Significance of the Image for Pupils in School for Individuals with Learning Disabilities. LÄS MER

 5. 5. Bilden av genus : Synen på framställningen av genus i magasinreklam

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet

  Författare :Maria Näsström; Veronica Nilsson; [2016]
  Nyckelord :genus; etik; reklam; magasinsreklam; objektifiering;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur genus framställs i reklam utifrån ett etiskt perspektiv. Diskussionen kring etik har ökat och det finns en medvetenhet kring hur reklam framställer människor, men trots detta är reklam som objektifierar kvinnor och män vanligt förekommande. LÄS MER