Sökning: "Wilson Linn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Wilson Linn.

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. ‘Good girls’ and ‘bad girls’ in The Great Gatsby : An analysis of the portrayal of Daisy, Jordan and Myrtle

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linn Karlsson; [2019]
  Nyckelord :traditional gender roles; stereotypes; The Great Gatsby; new women; feminism;

  Sammanfattning : This essay discusses how women in F. Scott Fitzgerald’s novel The Great Gatsby (1925) are portrayed in different ways. During this time between the world wars, progressive women walked the streets of New York. These ‘New Women’ wore short dresses, cut their hair, smoked and drank in public, and showed interest in politics and education. LÄS MER

 3. 3. Konkursens påverkan på VD-brevet –En undersökning av europeiska företags VD-brev

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ardner; Linn Wilson; [2016-06-27]
  Nyckelord :VD-brev; Konkurs; Ton; Komplexitet; Längd; Tonstyrning; Impression Management; Läsbarhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Informationen i ett VD-brev är ledningens ansikte utåt i årsredovisningen. Ledningen och VD:n kan strategiskt använda en allt för positiv ton för att försöka dölja ett dåligt resultat eller för att vilseleda investerare genom att ge ett bättre intryck på framtida utveckling än vad som egentligen är fallet. LÄS MER