Sökning: "administrativa tjänster."

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden administrativa tjänster..

 1. 1. On-demand virtual laboratory environments for Internetworking e-learning : A first step using docker containers

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Andreas Kokkalis; [2018]
  Nyckelord :Learning management systems; Learning Tools Interoperability; E-learning; Docker containers; virtualization; virtual laboratories; Lärplattform; Lärverktyg Interoperabilitet; E-lärande; Dockercontainrar; virtualisering; virtuella laboratorier;

  Sammanfattning : Learning Management Systems (LMSs) are widely used in higher education to improve the learning, teaching, and administrative tasks for both students and instructors. Such systems enrich the educational experience by integrating a wide range of services, such as on-demand course material and training, thus empowering students to achieve their learning outcomes at their own pace. LÄS MER

 2. 2. Revisions- och redovisningskonsulttjänster hos små aktiebolag : Påverkar revisions- och redovisningskonsulttjänster tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maja Mellby; Helén Petersson; [2018]
  Nyckelord :Voluntary audit; audit services; accounting consulting; growth; profitability; Frivillig revision; revisionstjänster; redovisningskonsulttjänster; tillväxt och lönsamhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund Under 2010 avskaffade den svenska regeringen revisionsplikten för små aktiebolag. Motiven bakom beslutet var att små aktiebolag som valde att inte köpa in revisionstjänster skulle bli mer konkurrenskraftiga och minska sina administrativa kostnader, vilket skulle skapa förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Den finansiella transaktionsskattens extraterritoriella effekter : En rättslig analys om en finansiell transaktionsskatt genom ett fördjupat samarbete inom EU

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elma Nikovic; [2017]
  Nyckelord :Juridik; Affärsjuridik; Skatterätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : På grund av att finansiella tjänster, bland annat värdepappershandel, är undantagen från mervärdesskatteplikt har EU-kommissionen bedömt att finanssektorn idag är underbeskattad. Efter finanskrisen och dess påverkan på världsekonomin har EU-kommissionen understrukit att de vinstdrivande finansiella instituten bör vara med och bidra till skatteintäkter. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och effektivisering av inköpsprocesser för små- och medelstora företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Mattias Lundström; Victoria Moberg; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; informationshantering; inköp; SMF; processförbättring; effektivisering; flexibilitet.;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett växande begrepp som principiellt innebär omvandling från manuellt till digitalt. Nu har även tillverkningsindustrin börjat angripa denna teknologiska utveckling för att förbättra organisationens processer vilket ska öka mervärdet till kunden. LÄS MER

 5. 5. Design- ett svårdefinierat begrepp : En kvalitativ studie om hur design designat sig själv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jonatan Eriksson; Hanna Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Tjänstedesign; design; organisationsrecept; användarcentrering;

  Sammanfattning : “Ordet design förekommer idag i så många sammanhang att det är snart omöjligt att ringa inoch förstå vad det innebär”...Så uttalade sig Lisbeth Svengren Holm, ansvarig för forskning och utbildning på SVID. LÄS MER