Sökning: "afrosvenskar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet afrosvenskar.

 1. 1. Afrofobi i den perinatala vården? : Svarta kvinnors erfarenheter och upplevelser av den perinatala vården i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Afrofobi; Stereotypifiering; Ras;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver svarta kvinnors erfarenheter och upplevelser av den perinatala vården i Sverige. Ras är ett för många obekvämt begrepp i Sverige, ändå tycks ras i social mening påverka ens möjligheter i samhället. Det saknas statistik utifrån ras och hudfärg i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Afrofobi i den perinatala vården? : Svarta kvinnors erfarenheter och upplvelser av afrofobi i den perinatala vården i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Ras; steretypifiering; afrofobi;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver svarta kvinnors erfarenheter och upplevelser av den perinatala vården i Sverige. Ras är ett för många obekvämt begrepp i Sverige, ändå tycks ras i social mening påverka ens möjligheter i samhället. Det saknas statistik utifrån ras och hudfärg i Sverige. LÄS MER

 3. 3. ”Man är ju svart i hela sitt liv.” Afrosvenska kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande före, under och efter förlossning. – En kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nandi Zulu; [2021]
  Nyckelord :Afrosvensk; barnmorska; bemötande; eftervård; förlossningsvård; intervjustudie; mödrahälsovård; upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afrosvenskar är en utsatt grupp inom alla samhällssektorer med en ökad risk för komplikationer under graviditet. Syfte: Att belysa afrosvenska kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande före, under och efter förlossning. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. “BEING THE BLACK BOSSLADY” - En kvalitativ studie om afrosvenska kvinnliga chefers upplevelser av rasifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nathalie Udd; [2020-10-13]
  Nyckelord :afrosvenskar; vithetsnorm; bekönad rasism; rasifiering; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och öka förståelsen för afrosvenska kvinnliga chefersupplevelser av att bli rasifierade på sina arbetsplatser.Frågeställningar: På vilket sätt upplever intervjupersonerna att de blirrasifierade på sina arbetsplatser? Vilka konsekvenser uppleverintervjupersonerna att rasifiering på arbetsplatsen kan medföra?Studien baseras på en kvalitativ metod och individuella semistrukturerade intervjuer hargenomförts på fyra kvinnor som identifierar sig som afrosvenskar och inneharchefspositioner. LÄS MER

 5. 5. Black lives matter : Afroswedes experience of BLM 2020

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Mariama Dibba; [2020]
  Nyckelord :BLM; Sverige; Afrosvenskar; Ras;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to see how the events that occurred after the death of George Floyd in the summer of 2020 have expressed itself with afro-swedes and in Sweden. A major part of this paper is going to be about BLM, both the organization and the hashtag. LÄS MER