Sökning: "afrosvenskar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet afrosvenskar.

 1. 1. “BEING THE BLACK BOSSLADY” - En kvalitativ studie om afrosvenska kvinnliga chefers upplevelser av rasifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nathalie Udd; [2020-10-13]
  Nyckelord :afrosvenskar; vithetsnorm; bekönad rasism; rasifiering; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och öka förståelsen för afrosvenska kvinnliga chefersupplevelser av att bli rasifierade på sina arbetsplatser.Frågeställningar: På vilket sätt upplever intervjupersonerna att de blirrasifierade på sina arbetsplatser? Vilka konsekvenser uppleverintervjupersonerna att rasifiering på arbetsplatsen kan medföra?Studien baseras på en kvalitativ metod och individuella semistrukturerade intervjuer hargenomförts på fyra kvinnor som identifierar sig som afrosvenskar och inneharchefspositioner. LÄS MER

 2. 2. Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden : Hur diskrimineras afrosvenskar i arbetslivet?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Amal Osman; [2020]
  Nyckelord :Afrosvenskar; etnisk diskriminering; rasism; strukturell diskriminering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker och belyser etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på gruppen afrosvenskar. Att utsättas för diskriminering är förbjudet enligt svensk lag. Emellertid är etnisk diskriminering en omfattande och rådande problematik i samhället. LÄS MER

 3. 3. “DET KOMMER ATT VARA MÄNNISKOR I DEN HÄR VÄRLDEN SOM HATAR DIG” En kvalitativ studie om afrosvenskars identitet, preferenser och strategier på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nordstrand; [2019-06-25]
  Nyckelord :Afrosvenskar; Vithetsnorm; Diskriminering; SCCT; MMRI; Arbetsmarknad; Respondentintervjuer;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar avstamp i ett samhällsproblem i form av att en grupp svenskar, afrosvenskar, missgynnas på arbetsmarknaden till följd av vithetsnormer och diskriminering. Syftet är att utreda hur afrosvenskars i en sådan kontext kan förhålla sig till sin identitet. LÄS MER

 4. 4. "Det är aldrig vi som får vara i fokus" : En kvalitativ studie om unga vuxnas deltagande i anti-rasistiska forum för afrosvenskar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandrine Ndayambaje; [2017]
  Nyckelord :Afrosvenskar; strukturell rasism; anti-rasism; separatism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker varför unga vuxna som vuxit upp i Sverige väljer att delta i anti-rasistiska separatistiska forum för afrosvenskar. Syftet har undersökts genom att ta reda på hur unga vuxna som deltar i forum för afrosvenskar identifierar sig, vilka argument som unga vuxna framhåller till att delta i separatistiska forum specifikt för afrosvenskar samt hur de menar att separatism kan bidra till anti-rasism. LÄS MER

 5. 5. Understanding the Situation of Afro-Swedes : Inclusion and Distance of a Minority Group in Sweden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ulrika Ehrenstråhle; [2016]
  Nyckelord :Afro-Swedes; Distance; Hans-Ingvar Roth; Inclusion; Minority groups; Negative distance; Negative inclusion; Positive distance; Positive inclusion; Spheres of society; Sweden; Swedish society; Afrosvenskar; Distans; Hans-Ingvar Roth; Minioritet; Närhet; Negativ distans; Negativ närhet; Positiv distans; Positiv närhet; Samhällsfärer; Svenska samhället;

  Sammanfattning : Earlier research have portrayed Afro-Swedes’ situation in mostly negative terms and have often concentrated on just one or a few spheres of society. Success stories are overridden by examples of discrimination. LÄS MER