Sökning: "aktörer undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden aktörer undervisning.

 1. 1. Studie-och yrkesvägledning som hela skolans ansvar : En kvalitativ studie om hur studie-och yrkesvägledare och lärare på högstadiet samarbetar med bred vägledning för att utveckla elevers valkompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Robin Suljovic; Daron Fatah; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt Läroplan för grundskolan och Skolverkets allmänna råd är arbetet med studie-och yrkesvägledning hela skolans ansvar. Däremot visar ett flertal studier och granskningar att arbetet med studie-och yrkesvägledning inte är i linje med styrdokumentens intentioner. LÄS MER

 2. 2. "När tankarna springer före" : En kvalitativ studie om specialpedagogers och speciallärares uppfattningar om och erfarenheter av särskild begåvning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Pernilla Hjalmarsson; Sofie Österberg; [2022]
  Nyckelord :Särskild begåvning; högpresterande elever; specialpedagogik; differentierad undervisning; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att utifrån en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade begreppsintervjuer bidra med kunskaper om specialpedagogers och speciallärares uppfattningar om och erfarenheter av särskild begåvning. I studien har fyra specialpedagoger och fyra speciallärare från sex olika kommuner i Mellansverige deltagit. LÄS MER

 3. 3. Enkla texter, enkel värld? : Munskyddsfrågans nyanser i 8 Sidor och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Henrik Ekdahl; [2022]
  Nyckelord :Corona; munskydd; 8 Sidor; Dagens Nyheter; LL; lättläst;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på hypotesen att det finns en risk för att läsning av lättläst nyhetsrapportering kan leda till en förenklad bild av verkligheten. Syftet är att ta reda på vad som händer i nyhetsrapportering med nyanser i en komplex fråga vid en lättläst-anpassning. LÄS MER

 4. 4. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i gymnasieskolan : En intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Bylund; [2022]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; gymnasieskolan; polyfon; skolutveckling; skolans styrkedja; tyst kunskap; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Sedan 2010 finns det i Sverige en lag som stadgar att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 rev. 2020 5§). I detta arbete undersöks hur begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet begripliggörs av olika aktörer inom gymnasieskolans styrkedja. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Söderström; Emelie Söder; [2022]
  Nyckelord :Extra anpassningar; kompetens; möjligheter och hinder; ramfaktorer; self-efficacy;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söder, Emelie och Söderström, Camilla (2022) Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER