Sökning: "aktiv coping"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden aktiv coping.

 1. 1. Barnmorskor inom förlossningsvården: Erfarenheter om kursen Föda utan rädsla

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Marshall; Malin Svala; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; förlossningsförberedelse; föräldrautbildning; självvalt stöd;

  Sammanfattning : Background: To be able to effectively perform maternity care of highest standards, all first time parents are offered a parental and childbirth course. In Sweden these courses are led solely by midwives. The purpose of the courses are to prepare the parents of the forthcoming childbirth and the awaited baby. LÄS MER

 2. 2. Tryggheten finns inom mig själv : En hermeneutisk studie om känslor och tankar hos medberoende kvinnor som lever med sina tidigare missbrukande män

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annie Klingstam; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker känslor, upplevelser och tankar hos kvinnor som valt att fortsätta leva tillsammans med sin missbrukande partner, efter att denne blivit nykter och drogfri. Studien baseras på intervjuer med fem kvinnor som valt att fortsätta leva med sina män efter att de genomgått behandling för sitt missbruk. LÄS MER

 3. 3. Stay active. : Factors motivating elderly people to stay physically active after physiotherapy

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ahmed El Shafey; [2019]
  Nyckelord :Physical activity; older people; motivation; physical therapy.;

  Sammanfattning : Background: Despite the known benefits of physical activities in the management of many chronic diseases associated with aging, a majority of elderly patients within primary health care have difficulties reach the daily recommendation of physical activity and risking being inactive after physiotherapy. Therefore, it is important to understand the factors influencing their motivation in order to provide support for them to stay physically active after physiotherapy. LÄS MER

 4. 4. Barns psykiska påverkan av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder : Risk- och friskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Nollen; [2018]
  Nyckelord :Parental mental illness; resilience; parentification; stigma; risk factors; Psykiskt sjuk förälder; resiliens; ombytta föräldrarroller; stigma; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Globalt sett beräknas det att en av fyra familjer har minst en medlem med psykisk störning och de anhöriga är ofta de som är de främsta vårdarna. En majoritet av personer med psykisk sjukdom är eller kommer att bli föräldrar. LÄS MER

 5. 5. Email, stress och coping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Kjellström; Katarina Trolle; [2018]
  Nyckelord :email; copingstrategier; stress; utbrändhet; arbetslivet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien grundades på tidigare forskning som funnit samband mellan email-användande och stressrelaterade sjukdomar, såsom utbrändhet och emotionell utmattning, samt en ökad daglig stress. Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan email overload, copingstrategier och upplevd stress. LÄS MER