Sökning: "aktiv coping"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden aktiv coping.

 1. 1. Stay active. : Factors motivating elderly people to stay physically active after physiotherapy

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ahmed El Shafey; [2019]
  Nyckelord :Physical activity; older people; motivation; physical therapy.;

  Sammanfattning : Background: Despite the known benefits of physical activities in the management of many chronic diseases associated with aging, a majority of elderly patients within primary health care have difficulties reach the daily recommendation of physical activity and risking being inactive after physiotherapy. Therefore, it is important to understand the factors influencing their motivation in order to provide support for them to stay physically active after physiotherapy. LÄS MER

 2. 2. Barns psykiska påverkan av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder : Risk- och friskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Nollen; [2018]
  Nyckelord :Parental mental illness; resilience; parentification; stigma; risk factors; Psykiskt sjuk förälder; resiliens; ombytta föräldrarroller; stigma; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Globalt sett beräknas det att en av fyra familjer har minst en medlem med psykisk störning och de anhöriga är ofta de som är de främsta vårdarna. En majoritet av personer med psykisk sjukdom är eller kommer att bli föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Email, stress och coping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Kjellström; Katarina Trolle; [2018]
  Nyckelord :email; copingstrategier; stress; utbrändhet; arbetslivet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien grundades på tidigare forskning som funnit samband mellan email-användande och stressrelaterade sjukdomar, såsom utbrändhet och emotionell utmattning, samt en ökad daglig stress. Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan email overload, copingstrategier och upplevd stress. LÄS MER

 4. 4. Det mångfacetterade pensionärslivet: En interpretativ fenomenologisk analys av pensionerade låg- och mellanstadielärares berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Skansholm; [2018]
  Nyckelord :psykologi; pension; lärare; upplevelse; IPA; interpretativ fenomenologisk analys; fenomenologi; hermeneutik; kvalitativ forskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur pensionerade lärare som undervisat på låg- och mellanstadiet upplever och beskriver sin tillvaro. Deltagarnas upplevelser av övergången från arbete till pension, identiteten som pensionär samt möjligheter och svårigheter under pensionärslivet och hantering av dessa undersöks. LÄS MER

 5. 5. Positiva hälsoaspekter i samband med barnyoga i skolan : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Håkansson; Johanna Larsson; [2017]
  Nyckelord :yoga; school; children; psycolocigal health; physiolocigal health; yoga; skola; barn; psykisk hälsa; fysisk hälsa;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa och stillasittandet har ökat, andelen barn och unga som är tillräckligt fysiskt aktiva är för få. En fysiskt aktiv livsstil minskar risken för att drabbas av livsstilssjukdomar. Yoga finns som intervention på många arenor runt om i världen och har dokumenterat flera positiva effekter. LÄS MER