Sökning: "an cafe"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden an cafe.

 1. 1. The Customer Journey of Electric Vehicles in The South Korean Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Back; Olivia Svensson; Pauline Weiler; [2021-06-23]
  Nyckelord :Electric Vehicles; Customer Journey; South Korea; Touch Points;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. "Mer än ett SPRÅKcafé?: En kvalitativ studie om hur ett språkcafé kan fylla fler funktioner än enbart det uppenbara"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nadine Nelander; [2021-01-29]
  Nyckelord :Language Cafe; Language; Integration; Women Empowerment; Community; multicultural meeting places;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to seek a better understanding of the meaning a language caféthat only welcomes women, can hold for the participants, who are all immigrant women, andthrough these narratives explore if the language café as a meeting place can promoteintegration and empowerment . Because of the global pandemic, caused by Covid-19, thelanguage café temporarily closed which provided an opportunity to examine if the breakaffected the women in any way, with accordance to above questions. LÄS MER

 3. 3. Lära av Lanthöjden - Om att bygga med landsbygdens attraktionskraft

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ellen Fällström; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : När jag började fundera över hur jag skulle ta mig an min sista tid på arkitektskolan visste jag tidigt att jag ville arbeta med landsbygden. Dels för att större delen av projekten i min utbildning varit förlagda till urbana miljöer och jag såg det därför som en möjlighet att arbeta med en annan typ av plats och frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. The future of Hästbergadammen - Restoration and re-purposing of an abandoned hydroelectric powerplant

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Nina Allberg; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis work is an academic study investigating how to transform and re-purpose the abandoned hydroelectric powerplant, Hästbergadammen. The powerplant has been abandoned since the dam collapsed in 2010, and the case of rebuilding it has been in the Land and Environment Court since 2016. The thesis proposes a new purpose for the site. LÄS MER

 5. 5. Bootleggers and Baptists in American Fuel Economy Regulation – A qualitative content analysis of American automakers’ attitudes towards CAFE-standards

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Rehnberg; [2021]
  Nyckelord :Corporate Average Fuel Economy standards; CAFE-standards; fuel economy regulation; bootleggers and Baptists; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis aims to explain the American automaker’s drastic shift in opinion regarding Corporate Average Fuel Economy (CAFE)-standards. After years of lobbying for weaker standards, the automakers suddenly dropped their support for President Trump’s deregulatory attempts and sided with California, the state Trump had an ongoing legal fight with over fuel economy regulation. LÄS MER