Sökning: "arbetsbeskrivning specialpedagog"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden arbetsbeskrivning specialpedagog.

 1. 1. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande och hälsofrämjande arbete i specialpedagogens vardag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lars Wiklund; Carola Dalén; [2016]
  Nyckelord :elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande; specialpedagog; salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka några specialpedagogers uppfattningar av sitt uppdrag inom elevhälsan i skolans verksamhet. Framför allt är syftet att belysa deras uppfattningar av ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Studien har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie om olika aktörers tankar om specialpedagogens roll och uppdrag. Särskilt intresse riktat mot förstelärarnas förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Westin; Carola Persson; [2016]
  Nyckelord :fokusgrupp; förstelärare; jurisdiktion; professionsteori; yrkesroll;

  Sammanfattning : Forskning visar att specialpedagogen har svårt att hävda sin legitimitet gentemot andra yrkesgrupper i skolan. Sedan 2013 finns förstelärarna som ännu en pedagogisk yrkesgrupp i skolan. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i handledning - en fingervisning om specialpedagogens uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jennie Berntsson; Fatima Rosell Mughal; [2008]
  Nyckelord :handledning; kompetens; konflikthantering; specialpedagog; uppdrag;

  Sammanfattning : Berntsson, Jennie och Rosell Mughal, Fatima (2007). Konflikthantering i handledning- En fingervisning om specialpedagogens uppdrag. (Handling conflicts in supervision- A hint about the mission of teaching in special needs education.) Skolutveckling och ledarskap. LÄS MER