Sökning: "avreglering"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet avreglering.

 1. 1. Avreglering och bankernas annonsering : En undersökning av Handelsbanken och S-E-Bankens marknadsföring i svenska dagstidningar under 1980-talet

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Clara Ulvsgärd; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sockerbetssorters motståndskraft till mekaniska skador och dess inverkan på lagringsduglighet : en ”fall” studie

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Madeleine Nilsson; [2020]
  Nyckelord :sockerbetor; pressure; lagring; mekaniska skador; röta;

  Sammanfattning : Lagringsperioden för sockerbetor har de senaste årtiondena förlängts på grund av strukturrationalisering och avreglering av kvotsystemet. Långa kampanjer är viktigt för att hålla nere de fasta kostnaderna och bibehålla konkurrensförmågan. För att lyckas med lagringen är det flera parametrar som är viktiga, där ibland sortvalet. LÄS MER

 3. 3. Avregleringen av svensk fordonsbesiktningsmarknad : En studie av avregleringens effekt på pris

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Eric Remnegård Hage; [2019]
  Nyckelord :avreglering; besiktningsmarknad; Bilprovningen; difference-in-differences; ekonomipolitik;

  Sammanfattning : Den 30 juni 2010 avreglerades fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige. Dagen därpå var det öppet för nya besiktningsföretag att konkurrera på en helt ny marknad i Sverige där fri prissättning råder. I den här studien undersöks avregleringens effekter på medelpriset för kontrollbesiktning av personbil. LÄS MER

 4. 4. Effekter av marknadshyror i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jenny Ruge; Linnea Nilsson; Ulrica Melin; [2019]
  Nyckelord :reglering; avreglering; marknadshyra; fri hyressättning; hyressättning;

  Sammanfattning : I denna studien undersöks hur hyresmarknaden kan påverkas av att marknadshyror införs. Uppsatsens syfte är bilda förståelse för hur Sveriges hyressättningssystem fungerar samt hur marknadshyror påverkar hyrorna, flyttkedjor, segregation och byggandet. LÄS MER

 5. 5. Frihet under ansvar - klarar den biologiska mångfalden i skogen en nyliberal styrningsform?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Magnusson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; skog; skogspolitik; nyliberalism; frivillighet; skogsvårdslagen; reglering; hållbarhetscertifiering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den förändrade styrning av svensk skogspolitik som infördes i Sverige 1993, och hur denna styrning påverkat den biologiska mångfalden i de svenska skogarna. Styrningsformen, vanligen benämnd ”frihet under ansvar”, bygger på frivillighet och avreglering och har en tydlig förankring i en nyliberal ideologi. LÄS MER