Sökning: "cellulosaisolering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet cellulosaisolering.

 1. 1. Byggnadsdelars klimatpåverkan i träbyggnadssystem : En jämförelse för optimering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Dennis Persson; [2020]
  Nyckelord :Wooden Building System; Climatic impact; Life-cycle analysis; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg; Optimisation; Targeting decisions; Träbyggnadssystem; Klimatpåverkan; Livscykelanalys; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg; Optimering; Inriktningsval;

  Sammanfattning : Sverige är berikat med en mycket stor areal av skog, vilket ger oss stora möjligheter till att utnyttja trä som ett närproducerat konstruktionsmaterial. Detta betyder att vi har en stor förnybar källa nära till hands som alltid kan vara tillgänglig om vi använder den på rätt sätt, vilket i sin tur skapar fördelar för miljön och ytterligare intresse till att använda trästommar och träbaserade material i alla möjliga sorts byggnader. LÄS MER

 2. 2. Materialval för klimatvänligt byggande : Fallstudie av ETC Bygg AB:s pilotprojekt "Klimatpositiva hyreshus av trä" i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Frida Öberg; Elina Isvoosig; [2020]
  Nyckelord :klimatpositiva hyreshus; klimatpåverkan; klimatvänliga byggnadsmaterial; KL-trä; träfiberisolering; cellulosaisolering; klimatförbättrad betong;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study was to investigate the climate impact of building materials used in the pilot project “Klimatpositiva hyreshus av trä i Västerås” by ETC Bygg. The purpose also included studying the demands on building materials when it comes to climate impact as well as the challenges of building with more climate friendly materials. LÄS MER

 3. 3. Att klimatdeklarera byggnader : En studie om utmaningar och möjligheter med Boverkets förslag på klimatdeklarationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Agnes Östberg; Josefin Torgersson; [2020]
  Nyckelord :Material; Klimatpåverkan; Byggprojektering; LCA; Klimatdeklaration; Byggmaterial; Bjälklag; CO2-ekvivalenter;

  Sammanfattning : The increased greenhouse effect is today a global environmental problem that affects all living things on our planet. One fifth of the domestic emissions of greenhouse gases in Sweden originate from the construction and real estate sector. LÄS MER

 4. 4. Diffusionstäthet vid restaurering : En analys av restaureringsprocessen avseende byggnadsfysikalisk projektering och byggnadsvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karl Kaj Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Byggnadsvård; Restaurering; Byggnadsfysik; Diffusion; PBL; BBR;

  Sammanfattning : Vid restaureringen av en äldre byggnad finns ett flertal faktorer, utöver tekniska egenskapskrav, som är nödvändiga att ta i beaktande för att lyckas tillgodose en lämplig utformning. Byggnadens historia och dess tekniska konstruktion kan nämligen utgöra ett särskilt värde. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av brännbart och obrännbart material i ett brandförlopp : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jonathan Frojdén; [2019]
  Nyckelord :brännbar; obrännbar; cellulosaisolering; cellulosa; isolering;

  Sammanfattning : I och med de ändringar som trädde i kraft 1993/94 då funktionskrav för konstruktioner infördes istället för de enskilda materialens egenskaper lade grunden till att det numer är möjligt att bygga byggnader som kräver en hög grad av brandskydd i trä och andra material baserade på brännbart material. Denna ändring innebar bland annat att nya och innovativa produkter hade chans att etablera sig på den svenska marknaden, såsom isolering tillverkad av returpapper och träfiber. LÄS MER