Sökning: "closure relation"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden closure relation.

 1. 1. Single-peaked gamma-ray bursts in the Fermi GBM catalogue

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Henric Hintze; [2022]
  Nyckelord :astroparticle physics; GBR; gamma-ray burst; single-peaked; single peaked; shock breakout; Fermi; GBM; gamma-ray burst monitor; light curve; low-luminosity; low luminosity; closure relation; astropartikelfysik; GBR; gammablixt; singelpeakad; shockbreakout; Fermi; GBM; gammablixtmonitor; ljuskurva; ljuskurvor; lågluminositets;

  Sammanfattning : Gamma-ray burst light curves are notoriously irregular, yet a significant number consists of a single fast-rising, exponentially decaying pulse. These are called single-peaked light curves. LÄS MER

 2. 2. Utbildning som krav i riksdagens utskottsarbete - en kvantitativ studie som undersöker grad av expertstyre i riksdagens utskott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johan Rafstedt; Frida Pagoldh Bolmvall; [2022]
  Nyckelord :Social representation; Riksdagen; Utbildningsnivå; Utskott; Riksdagsledamot; Social closure; Expertstyre; profession; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how relevant education members of the Swedish parliaments have in relation to the committee they are on. We want to investigate the degree to which they are governed by expertise. LÄS MER

 3. 3. Closing a Museum: A Cultural Analysis on the Dismantling Process of the Museum of Movements in Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Meltem Yoztyurk; [2021]
  Nyckelord :museum closure; participatory museums; Museum of Movements; migration; democracy; civil society; emotional heritage; co-creation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : An attempt was made to create a museum that focuses on the issues of democracy, migration and human rights by the Swedish authorities in 2015. As a result of the feasibility study of such an institution, the Museum of Movements (MoM) began to operate in its temporary location in Malmö. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av alternativa ESD-skydd inom produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Al-Hytham Dukhan; Dastan Hassan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tillverkning av elektroniska produkter ökar och utvecklas vilket medför till att flera skyddsåtgärder behöver vidtas under tillverkningsprocessen. Elektroniska komponenter kan skadas av elektrostatisk urladdning (ESD). LÄS MER

 5. 5. Långvariga relationer : En studie som undersöker långvariga relationers betydelse för samarbetsformerna i evenemangsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Urbain Sanz; Mostafa Rezayi; Elin Wikner; [2020]
  Nyckelord :Long-lasting relationships; forms of collaboration; variables of collaboration; event projects; project life cycle; event; event companies; suppliers; Långvariga relationer; samarbetsformer; samarbetsvariabler; evenemangsprojekt; projektlivscykeln; evenemang; eventföretag; leverantörer;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt vilken betydelse långvariga relationer har för samarbetsformerna mellan eventföretag och leverantörer i evenemangsprojekt. Studien utförde semistrukturerade intervjuer med eventföretag för att få en djupare förståelse. LÄS MER