Sökning: "cykelvägar"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet cykelvägar.

 1. 1. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Malm; Sandra Pezo; [2019]
  Nyckelord :belysning; trygghet; utemiljö; gång- och cykelväg; stadsmiljö; parker; ljusföroreningar; ljussättning; artificiellt ljus; offentlig utemiljö; illumination; lighting;

  Sammanfattning : Belysning är en nödvändig del i alla världens städer. Den bidrar med ljus, vägledning och är en stor del i trygghetsupplevelsen under dygnets mörka timmar. Dock kan belysningen ofta vara dåligt utförd eller otillräcklig, vilket kan leda till att platser istället känns otrygga men även blir osäkra och otillgängliga. LÄS MER

 2. 2. Årummet i Örbyhus : ett gestaltningsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Cecilia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; park; natur; vattenmiljö; stråk; Örbyhus; vistelse;

  Sammanfattning : Tegelsmoraån går rakt igenom Örbyhus alldeles intill järnvägsstationen. Runt ån finns ett årum som idag genomkorsars av en gångväg. Eftersom årummet ligger bredvid järnvägsstationen är det många som använder det för att ta sig till arbetet eller skolan. LÄS MER

 3. 3. Cykelplanering i småstaden - En studie om cykelplaneringen i Ystad kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Henric Hagenborn; Marcus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Ystad kommun; cykel; transportplanering; cykelplanering; strategi; pendling; hållbar transport;

  Sammanfattning : I strävan efter att öka andelen hållbara transporter spelar cykeln en huvudroll - det är därför viktigt att städer planeras för att i största möjliga mån prioritera cyklismen. Den största delen av forskningen inom ämnet har ett tydligt fokus på storstäder. Denna uppsats sätter småstaden i fokus, med Ystad kommun som studieobjekt. LÄS MER

 4. 4. Solcellsdriven belysning för gång- och cykelvägar på landsbygden

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Adolfo Martinez Peña; [2019]
  Nyckelord :Solar lighting; walk and cycle paths in the countryside; presence-control; dimmer; life cycle costs; solcellsdriven belysning; gång- och cykelvägar i landsbygden; närvarostyrning; dimmer; livscykelkostnader; solar lighting; walk and cycle paths in the countryside; presence-control; dimmer; life cycle costs;

  Sammanfattning : I detta examensarbete utreds förutsättningarna för solcellsdriven belysning som belysningsalternativ för gång- och cykelvägar på landsbygden. Det finns gång- och cykelvägar i landsbygden som sällan trafikeras, detta gör att kommuner och vägföreningar lämnar dem utan belysning. LÄS MER

 5. 5. Kommunöverskridande planering : är lagen om regional fysisk planering lösningen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Tenje Persson; [2019]
  Nyckelord :regional planering; mellankommunal planering; kommun; region; lagen om regional planering; Skåne; mellankommunala cykelvägar;

  Sammanfattning : Sveriges planeringssystem har en stark kommunal nivå medan den regionala och nationella nivån har ett begränsat inflytande över den fysiska planeringen. Kommunerna planerar mark- och vatten inom kommungränsen. LÄS MER