Sökning: "digital interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 366 uppsatser innehållade orden digital interaktion.

 1. 1. TIKTOK: EN PRODUKT AV GENERATION Z - En kvalitativ studie som utreder hur och varför Sveriges Generation Z använder Tiktok.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Lindberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Tiktok; Generation Z; Gen Z; medieanvändning; uses gratifications theory; MAIN-model; new media;

  Sammanfattning : Executive summary We are constantly online in this new digital world, always reachable through numeral devises and plattforms. For older generations there has taken some time to adjust, but for one generation this constant connectivity is as normal as breathing. LÄS MER

 2. 2. Patientupplevelser av m-hälsa som stöd vid egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Hidefjäll; Emilia Peltoniemi; [2023]
  Nyckelord :M-health; Mobile applications; Self-care; Patient experiences; Diabetes Mellitus type 2; M-hälsa; Mobila applikationer; Egenvård; Patientupplevelse; Diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Background Diabetes type 2 is a metabolic disease in which insulin production is either completely absent or too small in relation to the body's needs and/or the body's ability to assimilate the insulin is reduced. Untreated, the disease leads to harmfully high blood sugar levels and subsequent complications such as damage to vital organs and death. LÄS MER

 3. 3. Grafisk översikt för orderflöde i realtid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :John Karnbrink; [2023]
  Nyckelord :order; lager; realtid; node.js; linux;

  Sammanfattning : This thesis describes a project that aimed to create a digital tool for use at a company. The tool performs a useful function that had been requested for a while by both management and the proposed users. The tool shows orders to be packed at the warehouse. LÄS MER

 4. 4. Human Digital Shadow : A Conceptual Model for Quantifying Wheel Loader Operator’s Behaviors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Renyi Yuan; [2023]
  Nyckelord :Digital Shadow; Conceptual Modelingm Human-Machine Interaction; Wheel Loader; Digital Skugga; Konceptuell Modellering; Interaktion Mellan Människa och Maskin; Hjullastare;

  Sammanfattning : Digital Twin has been a trendy topic for half a century in the engineering field but has recently been criticized for its potential infeasibility. To approach the physical-virtual dual-connection goal, Digital Shadow has been prompted to organize the data into a virtual version for driving insights and supporting decision-making. LÄS MER

 5. 5. Hur Främjas Nyanställdas Arbetsrollslärande vid en Digital Onboarding Process: En hermeneutisk studie av nyanställdas erfarenheter av arbetsplatslärande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Markus Richter; [2022]
  Nyckelord :Arbetsplatslärande; digital onboarding process; interaktivitet; kompetensarbetstillfredsställelse.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Onboarding processen blir allt viktigare på dagens arbetsmarknad och mer vikt läggs på dess utformning och relation till arbetsplatslärande. Tidigare forskning visar på att tankar om processen tidigt funnits men att fokus har förändrats under årens lopp. Nytt nu är att processen har blivit mer digital. LÄS MER