Sökning: "eTjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet eTjänst.

 1. 1. Utvärdering av tillgängligheten i samarbetsprojektet RIGES : Utvärdering av Örnsköldsviks kommuns eTjänst för bygglov

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Christian Predoianu; [2017]
  Nyckelord :Accessibility; eService; WCAG 2.0; RIGES; municipality of Örnsköldsvik; Tillgänglighet; eTjänst; WCAG 2.0; RIGES; Örnsköldsviks kommun;

  Sammanfattning : En digitaliserad samhällsutveckling leder automatiskt till att utvecklingen måste anpassas till så många kategorier av användare som möjligt. Tillgänglighet och dess riktlinjer spelar därför en viktig roll vid utvecklingen av olika eTjänster. LÄS MER

 2. 2. Beställarkompetens inom e-förvaltning. Teknikförståelse och dess påverkan på skånska kommuners eTjänster.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kristin Olsman; Sophie Randau; [2012]
  Nyckelord :beställarkompetens; E-delegationen; e-förvaltning; eTjänst; e-tjänst; HTML5; kommuner; myndigheter; teknikförståelse; W3C; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : E-förvaltning syftar till att den offentliga sektorn tillhandahåller eTjänster till Sveriges medborgare på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt. Regeringens mål är att medborgare ska kunna sköta och hantera skyldigheter som de har gentemot staten samt kunna ta del av den service som erbjuds. LÄS MER

 3. 3. MyLikes : utveckling av ett rekommendationssystem med utgångspunkt i informationen från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Sanni Riedberg; [2012]
  Nyckelord :Recommendation system; Social Media; Social Networking Services SNS ; Personal recommendation system; general recommendation system; Facebook; Rekommendationssystem; Sociala Medier; Personligt rekommendationssystem; generellt rekommendationssystem; Facebook;

  Sammanfattning : I takt med att Internet blir mer och mer tillgängligt och att informationsmängden på Internetkonstant ökar, har ett behov för rekommendationssystem uppkommit. Ett problem på internet äratt veta vem och vad man kan lita på. Ett sätt att komma runt det här tillitsproblemet är attanvända sig av social media. LÄS MER

 4. 4. Nyttan med virtuella provrum : En utvärderingsstudie av virtuella provrum för online-shopping, med fokus på användbarhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Adelina Preniqi; Besa Morina; [2009]
  Nyckelord :Virtuella provrum; BrandME-I am the brand; användbarhet; god webbdesign; eTjänster.;

  Sammanfattning : Den relativt nya företeelsen BrandME – I am the brand är en eTjänst som fungerar som ett virtuellt provrum och därmed gör det möjligt att kunna prova på kläder virtuellt. Till sin hjälp har man bland annat använt sig av 3D-grafik samt databaser. LÄS MER

 5. 5. Systemutveckling med ett eTjänsteperspektiv : en eTjänstemetod för utveckling av kundfokuserade eTjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Henrik Vesmes; Christina Åhman; [2009]
  Nyckelord :eTjänster; eTjänst; Göran Hultgren; systemutvecklingsmetod; kundfokus;

  Sammanfattning : Göran Hultgren är författaren till eTjänster som social interaktion via användning av IT-system (2007), vilken är en praktisk teori som syftar till att vara till hjälp vid analyser av eTjänster. Eftersom Hultgrens avhandling går ut på att analysera befintliga eTjänster saknas det riktlinjer för hur teorin kan tillämpas praktiskt under utvecklingen av nya eTjänster. LÄS MER