Sökning: "ekonomi djur"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden ekonomi djur.

 1. 1. Naturdirektivens betydelse för det svenska artskyddet och skogsbruket

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mathea Andorsen; [2022]
  Nyckelord :Juridik; miljörätt; artskydd; skogsbruk;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras och utreds artskydd i skogen och ersättningsrätt vid förlorad rådighet av skogsmark på grund av artskydd. Utredningen görs med kritisk rättsdogmatisk metod vilket innebär att utöver de primära rättskällorna används även andra väl utvalda källor som artiklar och myndighetsutlåtanden i syfte att bereda ett större perspektiv och sakligt grundade argument och slutsatser. LÄS MER

 2. 2. Ideellt ledarskap inom ridsporten : En kvalitativ studie om ledarskap på nationell och lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ebba Brömster; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :leadership; non-profit; non-profit leadership; sports; equestrian; Swedish equestrian federation; SvRF; job characteristics model; developmental leadership; motivation; conventional leadership; ledarskap; ideell; ideellt ledarskap; sport; ridsport; Svenska ridsportförbundet; SvRF; job characteristics model; utvecklande ledarskap; motivation; konventionellt ledarskap;

  Sammanfattning : Det har genomförts omfattande forskning inom ledarskap på vinstdrivande företag men området avseende ideellt ledarskap har blivit försummat. Tidigare studier har föreslagit transformational leadership som ett produktivt ledarskap inom sport, där utvecklande ledarskap är den svenska motsvarigheten till teorin. LÄS MER

 3. 3. Farm-based education : can farms and farm animals contribute to learning in accordance with the school curriculum and syllabi?

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :farm-based education; educational farms; experiential learning; embodiment; embodied learning; outdoor education; animal-assisted education;

  Sammanfattning : There seems to be something missing in the modern school. An increasing number of students face difficulties in the traditional classroom setting, some cannot attend school at all, and a worrying number of students fail to leave school with approved grades, with potentially detrimental effects on their future lives. LÄS MER

 4. 4. Biosecurity and animal husbandry in goat herds in Zambia and Sweden : a comparative qualitative interview study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Gry Martineau; [2022]
  Nyckelord :biosecurity; animal health; animal husbandry; goat health; goat diseases; goat herding; Zambia; Sweden; qualitative research; farmers’ perceptions;

  Sammanfattning : In Zambia, goats have an as important role for the wellbeing of humans as humans have for the goats they care for. Infectious diseases are common and can have devastating effects for the animals and thereby their owners and all others that benefit from these goats. LÄS MER

 5. 5. Bär alla vägar till staden? : En diskursanalys om relationen mellan stad och landsbygd i svenska samtida kommunala planeringsdokument

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sigrid Brothén; Julia Pettersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “Landsbygden – är området utanför de områden som vi definierar som centralort eller tätorterna.” (Helsingborg stad 2021:12) Historiskt sett har landsbygden, i stora drag, haft en central roll för landets produktion och ekonomi. LÄS MER