Sökning: "engelska språket globalisering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden engelska språket globalisering.

 1. 1. IKT i engelskinlärningen : främjande och hindrande effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :engelska som andraspråk; ikt; språkfrämjande effekter; språkförhindrande effekter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det engelska språket är relevant i dagens samhälle. De flesta människor oavsett ålder kommer i kontakt med det engelska språket dagligen genom olika medier. Dagens barn och ungdomar har en mer direkt kontakt med språket än vad barn och ungdomar hade för 20 år sedan. LÄS MER

 2. 2. Svenska eller engelska? : En litteraturstudie av engelskans påverkan på svenska språket, samhället och undervisningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sophia Bergman; Daniella De Oliveira Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Domänförlust; SPRINT; språkpolitik; diglossi; globalisering;

  Sammanfattning : Vi har gjort en litteraturstudie av forskning rörande engelskans påverkan på svenska språket och samhället. Engelskan får en allt starkare position och svenskan förlorar domäner till engelskan. I och med det sker det en påverkan på samhället. LÄS MER

 3. 3. Playa och Prekaritet - En kvalitativ studie om europeiska callcenterarbetare i Barcelona

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Thunberg; [2017]
  Nyckelord :identitet; globalisering; migration; tillhörighet; prekaritet; EU; expat; identity; globalisation; belonging; precarity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is from a sociological perspective understand how it is to live in Barcelona while working in an international call centre as a young European citizen. What motivates these individuals to migrate to Barcelona? What is their perspective of work, social community and notion of belonging? These questions are later to be examined together with theories of migration, modernization and identity. LÄS MER

 4. 4. Engelska – ett vardagsspråk? En studie av två skolor där engelskan introduceras i tidig ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Ingela Andersson; Lina Jagenroth; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag är engelska ett världsspråk som talas i större delen av världen. I Sverige och övriga västvärlden kommer vi dagligen i kontakt med det engelska språket. Detta har gjort oss intresserade av att undersöka om tidig inlärning skulle gynna engelska till att bli ett naturligt andraspråk för våra barn. LÄS MER