Sökning: "Emelie Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Emelie Nilsson.

 1. 1. Skrattet är mitt vapen : Syftet med studien var att undersöka skrattets påverkan på manliga och kvinnliga universitetsstudenters upplevda stressnivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mikael Enbuske; Emelie Nilsson; Rebecca Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Hälsopromotion; empowerment; socialt stöd; skratt; stress; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : En kvantitativ enkätundersökning genomfördes. Enkäten bestod av frågor om skratt, stress,social tillvaro och upplevelser av att skratta. ​Syfte:​ Syftet med studien var att undersöka hurskratt påverkar universitetsstudenters upplevda stressnivå samt jämföra skillnaden mellan mänoch kvinnor. Sammanlagt deltog 230 studenter. LÄS MER

 2. 2. "Vi vill göra mer" : En kvalitativ studie om hur personal på fritidshem arbetar med hållbar utveckling, inriktat på klimat- och miljöundervising.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lindén; Nilsson Maja; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur personal från olika fritidshem arbetar med hållbar utveckling, samt hur klimat och miljöundervisning synliggörs i det praktiska- och teoretiska arbetet. För att så tydligt som möjligt kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av medicinsk abort : Enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Nilsson; Victoria Palm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När flexibiliteten blir en utmaning : En kvalitativ studie om agila utmaningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Stina Nilsson; Emelie Uddstål; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As of today, empirical studies that process challenges of traditional methods are relatively common. However, there is a deficiency of studies that process issues and challenges of agile development methods. LÄS MER

 5. 5. Moderna betalningsmetoder : en studie om avgiftsfri faktura och dess påverkan på konsumenters köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paula Milovac; Emelie Ericsson; Matilda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Invoice; Credit Konsumtion; Consumer behavior; Buying decision; Faktura; Kreditkonsumtion; Köpbeslutsprocessen; Påverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur betalningsmetoden avgiftsfri faktura påverkar unga konsumenters köpbeslut inom den svenska e-handeln. Studien skallförtydliga hur de påverkande faktorerna inverkar i de olika stegen avköpbeslutsprocessen samt belysa de för- och nackdelar som kan uppstå vidanvändningen av avgiftsfri faktura. LÄS MER