Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 11 - 15 av 182 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 11. ”That’s what’s going to keep Apple, Apple, as if we keep us, us.” - En diskursanalys av Apples framställning av produkten iPhone

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nils Larsson; [2018]
  Nyckelord :iPhone; materialism; konsumentbeteende; retorik; marknadsföring; varufetischism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar titta närmare på den diskurs som karaktäriserar retoriken från Apple Incorporation i de sammanhang där företaget introducerar nya modeller av iPhones. Sju olika officiella iPhone-presentationer av Apple, från den första iPhone någonsin 2007 till den senaste lanseringen av iPhone X 2017, har analyserats i termer av vilken typ av språk, argument och retoriska verktyg som används för att appellera till sina potentiella kunder. LÄS MER

 2. 12. Visual Debugging of Dataflow Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Fanti Machmount Al Samisti; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Big data processing has seen vast integration into the idea of data analysis in live streaming and batch environments. A plethora of tools have been developed to break down a problem into manageable tasks and to allocate both software and hardware resources in a distributed and fault tolerant manner. LÄS MER

 3. 13. Utvecklingen av webbapplikationen Coffify med fokus på användbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Titus Andersson; Markus Byström; Karl Engstam; Carl Hedlund; Gustav Larsson; Oskar Nordborg; Christian Saeby; Joel Wahlstedt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce have gotten more common the past years, and it is of great importance that sellers can offer a useable platform on the internet. During the startup-process of this project, multiple coffee roasters were contacted and they were positive to the idea of a webshop application that can help them reach more customers. LÄS MER

 4. 14. Den avskalade effekten : Om effekten av ett minimalistiskt skrivverktyg och hur det upplevs i en interaktiv användningssituation

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Totte Annerbrink; Nizar Talovic; [2017]
  Nyckelord :Actability; Interaction effect; Interaction; User experience; Interaction criteria; D.EU.PS.; Handlingsbarhet; Interaktionseffekt; Interaktion; Användarupplevelse; Interaktionskriterier; D.EU.PS;

  Sammanfattning : Denna studie och uppsats har behandlat och fokuserats på att synliggöra interaktionseffekten som uppstår när ett informationssystems gränssnitt är avskalat. Fallstudien i denna uppsats utgår ifrån ett webbaserat skrivverktyg vid namn Writer. LÄS MER

 5. 15. Short-term deformations in clay under a formwork during the construction of a bridge : A design study

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Alexander Berglin; [2017]
  Nyckelord :Plaxis; Short-term deformations; Elasticity modulus; Correlations; Small-strain stiffness; Korttidssättningar; Elasticitetsmodulen; Korrelationer;

  Sammanfattning : During the casting of a concrete bridge deck, the temporary formwork is causing the underlying ground to deform if a shallow foundation solution is used. There are often demands on the maximum deformation of the superstructure when designing the foundation for the formwork. LÄS MER