Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 11 - 15 av 304 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 11. Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Appelqvist; Rebecca Andrén; Emma Skäremo; [2019]
  Nyckelord :Varumärkesplattform; Varumärkesstrategi; Varumärke; Byråer; Plattform; Brand Platform; Brand Strategy; Brand; Agencies; Platform; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg? Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Rebecca Andrén, Lisa Appelqvist och Emma Skäremo Handledare: Johan Anselmsson Fem nyckelord: Varumärkesplattform, Varumärkesstrategi, Varumärke, Byråer, Plattform Syfte: Studiens syfte är att explorativt och beskrivande undersöka hur konsulter arbetar med varumärkesplattformar samt att skapa förståelse kring processen bakom hur en varumärkesplattform växer fram. För att uppnå syftet måste inledningsvis varumärkesplattformens beståndsdelar och struktur undersökas. LÄS MER

 2. 12. Delningsekonomins framfart : En undersökning om hur digitala aktörer upplever konkurrensen på den nya marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Britta Jönsson; Emma Buratovic; [2019]
  Nyckelord :sharing economies; P2P; delningsekonomi; P2P; konkurrens; ny marknad;

  Sammanfattning : Även om delning av resurser har funnit sedan urminnes tider har delningsekonomi vuxit fram under det senaste årtiondet, där företagens nya uppbyggnad skapar komplikationer. Detta bland annat då det inte finns en entydig definition av vad delningsekonomi faktiskt innebär, likväl som det fortfarande är debatt kring hur delningsekonomiska företag bör förhålla sig till den traditionella marknaden. LÄS MER

 3. 13. Lättanvänd palleteringsapplikation : Applicering av gränssnittsdesign för äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Larsson; [2019]
  Nyckelord :äldre; gränssnittsdesign; sällananvändare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om ett gränssnitt som utformats för äldre, med sina krav på tydlighet och enkelhet, också skulle kunna vara lämpat för att skapa god återanvändbarhet och gissningsbarhet för sällananvändare av ett gränssnitt. Två gränssnitt jämförs i studien, där en skapad applikation jämförs med en kopia av applikationen, där den enda ändringen som skedde var tillägget av viss gränssnittsdesign för äldre, baserad på tidigare forskning. LÄS MER

 4. 14. Evaluating Random Forest and a Long Short-Term Memory in Classifying a Given Sentence as a Question or Non-Question

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Ankaräng; Fabian Waldner; [2019]
  Nyckelord :Bag-of-Words; Chatbot; Classification; LSTM; Machine Learning; Natural Language Processing; Random Forest; Word2Vec;

  Sammanfattning : Natural language processing and text classification are topics of much discussion among researchers of machine learning. Contributions in the form of new methods and models are presented on a yearly basis. However, less focus is aimed at comparing models, especially comparing models that are less complex to state-of-the-art models. LÄS MER

 5. 15. En ny typ av betalningslojalitet i ett digitalt paradigmskifte

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nathalie Westergren; Andrea Viberg; [2019]
  Nyckelord :Internet; Online Shopping; Consumers; Payment Methods; Digital Payment; Security; Internet; Näthandel; Konsumenter; Betalningsmetoder; Digital betalning; Säkerhet;

  Sammanfattning : Consumer behaviour when shopping online differs from their behavior when shopping in a physical store. One contributory reason is the increasing level of consumption and range of goods online. When online shopping increases it demands the payment methods to work as expected. LÄS MER