Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 11 - 15 av 324 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 11. Patent inom produktframtagning : En utredning om fördelar, motiv och nackdelar med patent

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Louise Sverin; [2020]
  Nyckelord :patent; product development; motives; advantages; disadvantages; mistakes; patent application; patent; produktframtagning; motiv; fördelar; nackdelar; misstag; patentansökan;

  Sammanfattning : Samhället utvecklas snabbt med avseende på teknik där patent utgör en viktig del. Att söka patent på en uppfinning eller inte, är ett strategiskt beslut. Det krävs ett omfattande analysarbete för att uppnå ett effektivt patent och för att undvika misstag. LÄS MER

 2. 12. Investigation of Reason as a substitute for JavaScript

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Programming languages; Computer Science; JavaScript; Comparative Study; Reason; Programmeringsspråk; datavetenskap; JavaScript; jämförande studie; Reason;

  Sammanfattning : JavaScript has in recent years become one of the most utilized programming languages for developing different kinds of applications. However, even though it has received a lot of praise for its simplicity, versatility and highly active community, it lacks some functionalities and features that a lot of programmers highly value, like static and strict typing, compile-time debugging, and to not be required to make use of third-party libraries to integrate crucial functionality. LÄS MER

 3. 13. Jag hör inte! : En musikstudie i att lyssna inåt, på andra och ljudexempel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonathan Wanneby; [2020]
  Nyckelord :Ear training; experiences; improvisation; audiation; concentration; listen; Deep listening; gehör; upplevelser; improvisation; audiation; koncentration; erfarenheter; lyssna; Deep listening;

  Sammanfattning : En vital del av musiken är att lyssna, oavsett om man är tonsättare, lärare, musiker eller elev. Inhämtning och återskapande av musiken medför att musiker kan utveckla sin musikalitet och sitt musikaliska hantverk, lyssnandet blir en konsekvens för utveckling där personen berörs men också finner djup på olika nivåer. LÄS MER

 4. 14. Vad är träningseffekten av ett femveckors styrketräningsprogram kontra ett agilityträningsprogram för unga fotbollsspelande pojkar?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Natalie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :soccer; training protocol; jumping ability; power; sprint ability; agility; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Background Power, sprint and agility abilities are important capacities in modern soccer and are often decisive for the outcome of the game. Finding ways to develop these as effective as possible and improve game related performance is important to optimize further physical development. LÄS MER

 5. 15. Betyg och bedömning på det estetiska programmet - En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar att betyg och bedömning inverkar på elevernas musikaliska lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Gustaf Örsta; [2020]
  Nyckelord :Betyg; Bedömning; Mätbarhet; Musikaliskt lärande; Musikundervisning; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Grading; Assesment; Measurability; Musical learning; Music education; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : During my five years of educational studies at Malmö Academy of Music, and with a great personal interest in the subject, I have observed a trend where measureable factors are increasingly sought after within the educational school system. Within that trend I have noticed a risk in letting the simplicity and bias, that so often permeates measurable factors, influence musical education to a large extent. LÄS MER