Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 11 - 15 av 277 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 11. Developing a Portable System for Medicine Dosage

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adam Richert; [2018]
  Nyckelord :Embedded Systems; Microcontrollers; SPI protocol; I2C protocol; E-Paper Display; Near Field Communication; Inbyggda System; Mikrokontroller; SPI-protokoll; I2C-protokoll; EPappersdisplay; Närfältskommunikation;

  Sammanfattning : The project presented in this report is set out to develop a portable electronic system to be used as a medicine pill container. With the functionality to configure up to twelve daily repeated alarms, the purpose of the medicine dosage system is first and foremost to remind the user when they should take their medicine. LÄS MER

 2. 12. Läraren och digitala hjälpmedel: Användning av mobila applikationer i grundskolans teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ahmad Al Lami; [2018]
  Nyckelord :grundskolelärare; lärande; mobila applikationer; teknik; tekniklärare; pragmatismen;

  Sammanfattning : I detta examensarbete är syftet att analysera användning av mobila applikationer i ämnet teknik för årskurs 9. Frågeställningarna handlar om hur lärarna kan och skulle kunna undervisa med mobila applikationer och hur sådan undervisning påverkar elevernas lärande. LÄS MER

 3. 13. Designing an interface for a teleoperated vehicle which uses two cameras for navigation.

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Lucas Rudqwist; [2018]
  Nyckelord :Human-Robot Interaction; HRI; User-Centered Design; UCD; Human-Computer Interaction; HCI; Interface Design;

  Sammanfattning : The Swedish fire department have been wanting a robot that can be sent to situations where it’s too dangerous to send in firefighters. A teleoperated vehicle is being developed for exactly this purpose. LÄS MER

 4. 14. ”That’s what’s going to keep Apple, Apple, as if we keep us, us.” - En diskursanalys av Apples framställning av produkten iPhone

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nils Larsson; [2018]
  Nyckelord :iPhone; materialism; konsumentbeteende; retorik; marknadsföring; varufetischism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar titta närmare på den diskurs som karaktäriserar retoriken från Apple Incorporation i de sammanhang där företaget introducerar nya modeller av iPhones. Sju olika officiella iPhone-presentationer av Apple, från den första iPhone någonsin 2007 till den senaste lanseringen av iPhone X 2017, har analyserats i termer av vilken typ av språk, argument och retoriska verktyg som används för att appellera till sina potentiella kunder. LÄS MER

 5. 15. Vägen mot hållbara transporter : En kvalitativ studie om hur företag inom maskinindustrin arbetar för att skapa hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elis Franzén; Magnus Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste 30 åren har medeltemperaturen på jorden ökat kraftigt och beräknas även stiga i framtiden om vi fortsätter i denna takt, vilket kommer leda till bland annat klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Majoriteten av världens länder är därför överens om att en förändring måste ske får att få bukt med detta problem och att åtgärder måste tas. LÄS MER