Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 11 - 15 av 328 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 11. Vad krävs för ett hållbart kollektivtrafiksystem : En studie om kollektivtrafikens utveckling i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :David Rylander; [2020]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; stadsplanering; transportbeteende; mobilitetskampanjer; förtätning;

  Sammanfattning : Det finns ett behov att ändra människors transportnormer och transportvärderingar. Transportsektorn står för en tredjedel av den globala energikonsumtionen och det är kritiskt att reducera energikonsumtion för att nå tvågradersmålet. LÄS MER

 2. 12. Reglering av solcellers omriktare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Ahmet Elmas; [2020]
  Nyckelord :Photovoltaic systems; Reactive power control; Power quality; Low voltage grid; Solar power; Voltage control; Inverters; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare med solceller hos konsumenter uppkopplade till lågspänningsnätet och stora mängder solel leder till överspänningar i elnätet. Denna överspänning är en av faktorerna som begränsar mängden solel i ett nät/område, och måste därför kunna regleras. LÄS MER

 3. 13. "Dagarna är inte bara en transportsträcka till nästa stora händelse, det är idag vi lever också" : En intervjustudie med personer som strävar mot downshifting

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Squirrel wheels; work; consumption; freedom; voluntary simplicity; Ekorrhjul; arbete; konsumtion; frihet; frivillig enkelhet;

  Sammanfattning : The study is a qualitative study with interviews as a data collection method. A request from different facebook groups contributed to a targeted selection, which resulted in all interviewees having relevance in the subject. LÄS MER

 4. 14. Patent inom produktframtagning : En utredning om fördelar, motiv och nackdelar med patent

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Louise Sverin; [2020]
  Nyckelord :patent; product development; motives; advantages; disadvantages; mistakes; patent application; patent; produktframtagning; motiv; fördelar; nackdelar; misstag; patentansökan;

  Sammanfattning : Samhället utvecklas snabbt med avseende på teknik där patent utgör en viktig del. Att söka patent på en uppfinning eller inte, är ett strategiskt beslut. Det krävs ett omfattande analysarbete för att uppnå ett effektivt patent och för att undvika misstag. LÄS MER

 5. 15. A Numerical Calculation Tool Design for the Performance Assessment of a Bench-Scale Thermochemical Heat Storage System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DIYUE WANG; [2020]
  Nyckelord :Calculation tool; SrCl2-NH3; Performance evaluation; Mass; Energy; Beräkningsverktyg; SrCl2-NH3; Prestandasutvärdering; massa; energi;

  Sammanfattning : Thermochemical heat storage (TCS) is a technology to convert the heat and cold energy into chemical energy, via reversible chemical reactions, to be stored for heating and cooling applications. TCS technology is gaining interest for its very compact energy storage densities offering attractive thermal energy storage (TES) alternatives to decrease energy-related greenhouse gas(GHG) emissions and contribute to sustainable development. LÄS MER