Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 11 - 15 av 354 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 11. Den flexibla bostaden : Verktyg för hantering av dagens och framtidens bostadsbehov

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Stefan Tinfors; [2021]
  Nyckelord :flexible; flexibility; adaptability; flexibel; flexibilitet; anpassbarhet; projektering; planering;

  Sammanfattning : The situation of the housing stockin Sweden is at present imbalanced, as has often been the case throughout history, due to thedifficulty of its prediction.Society is constantly changingand thus it ́s economical, social and demographical conditions with itwhich affects the way we build. LÄS MER

 2. 12. Digitala verktyg i Kunskapsområdet elektricitet : En kvalitativ studie om vilka, hur och varför digitala verktyg används i kunskapsområdet elektricitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Kotiba Khalifa; [2021]
  Nyckelord :Elektricitet; val av digitala verktyg.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa möjligheter som digitala verktyg kan erbjuda inom fysikundervisning i kunskapsområdet elektricitet, och undersöka fysiklärarens uppfattning kring digitala verktygs inverkan på elevernas lärande och förståelse inom kunskapsområdet elektricitet. Studiens syfte preciseras med hjälp av följande frågeställningar: Hur kan digitala verktyg användas inom fysikundervisning i elektricitet? Vilka typer av digitala verktyg väljer fysiklärare att använda inom Kunskapsområdet elektricitet, och varför?För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 13. Underlying motives affecting an original equipment manufacturer’s make-or-buy decisions in the reverse-flow of electric vehicle batteries

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Oscar Hjerm; Felix Drangel; [2021]
  Nyckelord :Capability; Make-or-buy; Electric vehicle battery; Case study; Ambiguity; Kapabilitet; Producera själv eller köpa; Elfordonsbatteri; Fallstudie; Osäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Electric vehicles have been getting increasing attention due to their possibility to deliver multiple environmental, social, and health benefits. This has started a technological shift from the traditional combustion engine towards electric vehicle batteries. LÄS MER

 4. 14. Message brokers in a microservice architecture

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christian Antonio; Björn Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Microservices; Message broker; Inter Process Communication; Message queues; Mikrotjänster; Meddelandemäklare; Interprocesskommunikation; Meddelandeköer;

  Sammanfattning : The microservice architectural pattern refers to a system consisting of independently deployable services that communicate across networks. RabbitMQ is a popular message broker that can be used to make this communication possible. An alternative to this is Amazon Simple Queuing Service (SQS), which is a fully managed queuing service. LÄS MER

 5. 15. Revisorers skadeståndsansvar enligt ABL, föremål för begränsning? - En studie om den begränsande verkan av normskyddsläran, befogad tillit och adekvat kausalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Filip Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Revisor; Skadestånd; Adekvat kausalitet; Normskyddsläran; Befogad tillit; Aktiebolagsrätt; ABL; Prosolvia-målet; BDO-målet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Revisorers skadeståndsansvar är en fråga som varit föremål för diskussion under de senaste två decennierna. Frågan har också varit föremål för rättsfall vid flera tillfällen där de mest framstående rättegångarna varit Prosolvia-målet 2013 och BDO-målet 2014. LÄS MER